Evaluation and management of multinodular goiter

Wole guzkowe są powszechnie spotykane w praktyce klinicznej przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, endokrynologów, chirurgów i otolaryngologów. Dane epidemiologiczne sugerują, że w Stanach Zjednoczonych częstość występowania tego typu wola wynosi około 0,1% do 1,5% rocznie, co przekłada się na 250 000 nowych guzków rocznie. Wole guzkowe występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn, wraz z postępującym wiekiem oraz po ekspozycji na napromienianie zewnętrzne. Wole może przebiegać bezobjawowo, z prawidłowym stężeniem TSH (nietoksyczne), lub z ogólnoustrojowymi objawami tyreotoksyczności (toksyczne MNG lub choroba Plummera). Diagnostyka pacjentów z wolem guzkowym obejmuje ocenę kliniczną, badania biochemiczne, FNA i badania obrazowe. Stężenie TSH w surowicy jest czułym i wiarygodnym wskaźnikiem funkcji tarczycy. Wyniki FNA są kluczowe dla oceny ryzyka nowotworu w postępowaniu z pacjentem w przypadku wyczuwalnych palpacyjnie i podejrzanych guzków. Radiografia klatki piersiowej, ultrasonografia o wysokiej rozdzielczości i tomografia komputerowa pomagają określić wielkość i rozległość wola w ocenie objawów uciskowych. Wskazaniami do leczenia pacjentów z MNG są nadczynność tarczycy, miejscowe objawy uciskowe związane z wolem, wygląd zewnętrzny oraz obawa o złośliwość na podstawie wyników FNA. Stosowanie terapii supresyjnej lewotyroksyną w celu skutecznego zmniejszenia i kontroli wielkości MNG jest kontrowersyjne. Hormon tarczycy nie powinien być jednak stosowany u pacjentów z obniżonym stężeniem TSH w surowicy, aby uniknąć rozwoju objawów toksycznych. Leczenie toksycznych MNG za pomocą operacji jest dobrze znane. Radiojod jest również skuteczną terapią u wielu z tych pacjentów. Gdy konieczne jest leczenie nietoksycznego MNG, preferowane jest wycięcie chirurgiczne. Nasze zalecenia są następujące. W przypadku pacjentów z małymi, nietoksycznymi wolem wieloguzkowym, bezobjawowych klinicznie, w stanie biochemicznej eutyreozy na podstawie stężenia TSH w surowicy, z widocznymi wyczuwalnymi palpacyjnie lub podejrzanymi guzkami łagodnymi na podstawie FNA, wystarczająca jest coroczna ocena za pomocą oznaczeń TSH w surowicy i palpacji tarczycy. Pacjenci z niewielkimi, ale stabilnymi rozmiarami MNG i prawidłowym stężeniem TSH w surowicy mogą być również prowadzeni poprzez coroczną obserwację kliniczną. W tej drugiej grupie leczenie supresyjne lewotyroksyną jest często nieskuteczne i może powodować niepożądane skutki egzogennej nadczynności tarczycy. W przypadku dużych wolek wieloguzkowych nietoksycznych z objawami miejscowego ucisku preferowanym postępowaniem jest leczenie operacyjne. U pacjentów z wolem toksycznym zaleca się leczenie operacyjne lub radiojodem, chociaż pacjenci z dużymi wolem i dużymi, autonomicznie funkcjonującymi guzkami szybciej uzyskują stan eutyreozy po leczeniu operacyjnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *