Silne naruszenie zasady wykluczenia konkurencyjnego

Bakterie i rośliny są w stanie tworzyć fale populacyjne w wyniku swoich zachowań konsumenckich i propagacji. Solitonopodobne przenikanie się zderzających się fal populacyjnych było wcześniej zakładane, ale nie udowodnione. Tutaj pokazujemy, jak i dlaczego zderzające się fale populacyjne troficznie identycznych, ale różniących się kondycją gatunków mogą przenikać się wzajemnie bez opóźnienia. Postawiliśmy hipotezę i ujawniliśmy, że ten ostatni mechanizm zapewnia stabilne współistnienie dwóch, trzech i czterech gatunków, konkurujących o ten sam ograniczający zasób w małym homogenicznym siedlisku, w stałych warunkach i bez żadnych kompromisów kondycyjnych. Wyjaśniliśmy mechanistycznie zagadkę bioróżnorodności, ponieważ (i) nasze modele są mechanistyczne typu bottom-up, (ii) ujawniony mechanizm wzajemnego przenikania zapewnia silne naruszenie zasady konkurencyjnego wykluczenia oraz (iii) pokazaliśmy, że wzrost liczby konkurujących gatunków zwiększa liczbę przypadków koegzystencji. Tym samym pryncypialne założenia o neutralności (równoważności) kondycji, konkurencyjnych kompromisach i konkurencyjnych niszach są zbędne dla fundamentalnego wyjaśnienia bogactwa gatunkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *