Caffeine Challenge Induced Panic Attacks in Patients with Panic Disorder

22 czerwca 2007 – Pacjenci z zaburzeniem panicznym lub z dużą depresją i atakami paniki byli bardziej skłonni niż osoby z grupy kontrolnej do ataków paniki po wypiciu dużej dawki kofeiny, zgodnie z wynikami małego badania przeprowadzonego przez Isabellę Nascimento, MD, i kolegów z Uniwersytetu Federalnego Rio de Janeiro, w Brazylii.
Te ustalenia zostały przedstawione w plakacie na American Psychiatric Association 2007 Annual Meeting, w San Diego, Kalifornia. Badanie zostało również opublikowane w majowo-czerwcowym numerze Comprehensive Psychiatry.
„Kofeina jest substancją, która może wywoływać objawy lękowe, a u pacjentów z zaburzeniami panicznymi może nawet wywoływać ataki paniki”, Rafael C. R. Freire, MD, jeden z badaczy, skomentował dla Medscape.
„Pacjenci z depresją z objawami lękowymi, takimi jak ataki paniki, mają predyspozycje do rozwoju ataków paniki z kofeiną”, dodał członek zespołu Valfrido L. de Melo Neto, MD.
Anksjogenne efekty kawy zostały wykazane u pacjentów z zaburzeniami panicznymi i pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zauważają badacze. Starali się ustalić, czy pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenia paniczne lub ci, u których zdiagnozowano dużą depresję z napadami paniki – w oparciu o kryteria Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Psychicznych, 4th ed (DSM-IV) – zareagowaliby w podobny sposób na doustny test prowokacji kofeiną.
Badanie objęło 29 pacjentów, u których zdiagnozowano zaburzenia paniczne, 27 pacjentów z dużą depresją z napadami paniki, 25 pacjentów z dużą depresją bez napadów paniki i 28 zdrowych ochotników. Badani przechodzili 4-tygodniowy okres bez leków psychotropowych. Następnie przy 2 okazjach, w odstępie 7 dni, badani uczestniczyli w randomizowanym, podwójnie zaślepionym wyzwaniu z albo 480-mg roztworu kofeiny lub bezkofeinowego roztworu placebo, który wyglądał jak kawa.
Dr de Melo Neto skomentował, że 480-mg kofeiny jest odpowiednikiem około 5 filiżanek brazylijskiej kawy, która jest znacznie mocniejsza niż kawa amerykańska.
Pacjenci zostali poproszeni o ocenę poziomu lęku tuż przed i 30 minut po wyzwaniu kofeinowym.
W porównaniu z pacjentami z depresją, którzy nie mieli ataków paniki lub z osobami z grupy kontrolnej, pacjenci z zaburzeniami panicznymi lub z dużą depresją z atakami paniki byli bardziej wrażliwi na kofeinę i bardziej podatni na ataki paniki.
Pacjenci, którzy doświadczyli ataku paniki po spożyciu 450 mg kofeinymg Caffeine Challenge

Dochód
Grupa PD
(n = 29), n (%)
Grupa MDP,
(n = 27), n (%)
Grupa MD,
(n = 25), n (%)
Grupa kontrolna,
(n = 28), n (%)
Napad paniki
17 (58.6)
12 (44.4)
3 (12.0)
2 (7.1)
PD = zaburzenie paniczne.
MDP = duża depresja z napadami paniki.
MD = duża depresja bez napadów paniki.
Żaden uczestnik badania nie miał ataku paniki po wypiciu roztworu bez kofeiny. acjenci z zaburzeniami panicznymi lub z dużą depresją z napadami paniki zgłaszali również, że czują się znacznie bardziej niespokojni po wypiciu 450 mg kofeiny.
SUDS Anxiety Rating* Before and After 450-mg Caffeine Challenge Test, średnia ± SD
Ocena SUDS
Grupa PD
Grupa MDP
Grupa MD
Grupa kontrolna
Grupa kontrolna
Tuż przed
2.8 ± 2.2
2.8 ± 2.2
2.2 ± 1.9
2.5 ± 2.0
30 min po
6.5 ± 3.9
6.1 ± 3.3
2.8 ± 2.5
3.4 ± 2,6
PD = zaburzenie paniczne.
MDP = duża depresja z napadami paniki.
MD = duża depresja bez napadów paniki.
*SUDS = Subiektywna Skala Jednostek Niepokoju; ocena lęku od 0 (brak lęku) do 10 (maksymalny niepokój).
Zespół doszedł do wniosku, że nie tylko pacjenci z zaburzeniami panicznymi, ale także pacjenci z dużą depresją i atakami paniki są nadreaktywni na doustne wyzwanie kofeinowe w dużej dawce i mają zwiększone ryzyko ataków paniki wywołanych kofeiną.
Badanie było wspierane przez Brazylijską Radę Rozwoju Naukowego i Technologicznego.
Doroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2007: Abstrakt NR628. May 19-24, 2007.
Compr Psychiatry. 2007;48:257-263. Abstrakt

.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *