Zamrażanie i przechowywanie jajeczek

Witryfikacja, nowa technika zamrażania, uczyniła zamrażanie i przechowywanie jajeczek o wiele bardziej realną opcją dla osób pragnących zachować swoją płodność. W przeszłości zamrażanie jajeczek było wykonywane tylko dla celów medycznych, takich jak wyprzedzające leczenie raka. Jednak zamrażanie jajeczek staje się coraz bardziej interesujące dla kobiet, które chcą opóźnić założenie rodziny, mają wymagającą karierę zawodową lub nie są w bezpiecznym związku i chcą poczekać, aż nadejdzie właściwy dla nich czas. Nowoczesne protokoły kriokonserwacji komórek jajowych dają kobietom większą niż kiedykolwiek nadzieję na zachowanie ich potencjału reprodukcyjnego. Coraz więcej kobiet sięga po zamrażanie jajeczek jako sposób na tymczasowe zatrzymanie tykania zegara biologicznego.

Wiadomo, że wraz z wiekiem kobiety doświadczają spadku zdolności reprodukcyjnych, ponieważ zmniejsza się liczba i jakość ich komórek jajowych. Prawdopodobieństwo poczęcia dziecka w danym miesiącu starań wzrasta około 30 roku życia i stopniowo maleje wraz z wiekiem kobiety. Po 35 roku życia następuje przyspieszony spadek, a po 40 roku życia jeszcze szybszy. Zamrażanie jajeczek przynosi największe korzyści, gdy jest przeprowadzane na jak najwcześniejszym etapie życia reprodukcyjnego kobiety.

Witryfikacja jest techniką, która chłodzi jaja w bardzo szybkim tempie, dzięki czemu są one zachowane bez tworzenia się szkodliwych kryształków lodu. Proces ten wykazał znacznie lepsze wskaźniki przeżywalności dla jaj, które wcześniej były poddawane powolnym technikom chłodzenia.

Przed zamrożeniem jajeczek zostaniesz poddana kompleksowej konsultacji z lekarzem, aby przejrzeć wszystkie Twoje opcje reprodukcyjne. Przeprowadzone zostaną różne testy w celu określenia Twojego aktualnego potencjału reprodukcyjnego (rezerwy jajnikowej) i przewidzenia wydajności jajeczkowania w cyklu mrożenia komórek jajowych. Ważne jest, aby określić najbardziej optymalny dla Pani protokół stymulacji, którego celem jest maksymalizacja liczby komórek jajowych przy jednoczesnym osiągnięciu ich niezmienionej jakości w każdym cyklu mrożenia.

W Klinice Płodności Medfem, nasze wieloletnie doświadczenie w kriokonserwacji komórek jajowych oznacza, że będziemy w stanie zapewnić Pani fachową opinię medyczną na temat Pani aktualnego i przyszłego potencjału reprodukcyjnego, jak również kwalifikacji do mrożenia komórek jajowych.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji i umówienia się na wstępną konsultację (27) 11 463 2244

Czym jest zamrażanie jajeczek?

Zamrażanie jajeczek jest przełomową technologią, która pozwala kobietom na zamrożenie i przechowywanie jajeczek do momentu zajścia w ciążę, po czym jajeczka są rozmrażane, zapładniane i przenoszone do macicy jako embriony.

Kto może skorzystać?

Wiele kobiet odczuwa dziś presję związaną z koniecznością wyboru między karierą a rodziną. Niektóre z nich wracają do szkoły lub zdobywają zaawansowane stopnie naukowe i nie wiedzą, kiedy lub czy w ogóle będą miały dzieci. Dla wielu może to być po prostu kwestia tego, że nie znalazły jeszcze odpowiedniego partnera. Dla wszystkich tych kobiet zamrażanie komórek jajowych jest rewolucyjne nie tylko pod względem technologicznym, ale także pod względem wolności, jaką może im zaoferować, pozwalając na odłożenie w czasie decyzji o macierzyństwie.

Kobiety cierpiące na endometriozę, postępującą chorobę, która może upośledzać funkcje jajników, mogą dzięki zamrażaniu komórek jajowych zrealizować znaczące możliwości budowania rodziny. Endometrioza staje się coraz bardziej powszechna w świecie zachodnim, szczególnie wśród młodszych kobiet, co spowodowało znaczny wzrost liczby osób starających się o zachowanie płodności.

Kobiety w wieku rozrodczym, u których zdiagnozowano raka i które będą potrzebowały chemioterapii i/lub radioterapii, które zazwyczaj prowadzą do niepłodności poprzez zniszczenie jajeczek, są doskonałymi kandydatkami do zamrażania jajeczek. Opcje różnią się w zależności od wieku, rodzaju raka i planu leczenia, jednak zamrażanie jajeczek może zapewnić tym kobietom możliwość zachowania płodności. Jeśli u pacjentki zdiagnozowano raka, powinna ona pilnie skontaktować się z Kliniką Płodności Medfem w celu umówienia się na szybką wizytę. Proces pobierania komórek jajowych musi odbyć się PRZED jakąkolwiek formą terapii.

Na koniec, zamrażanie komórek jajowych może być przydatne dla osób, które mają religijne lub moralne zastrzeżenia do przechowywania zamrożonych embrionów. Często w rutynowym IVF nadmiar zarodków, które pozostały, jest zamrażany do wykorzystania w przyszłości. Jeśli jednak nie mają one zostać wykorzystane, ich usunięcie może stanowić trudny problem etyczny. Możliwość zamrożenia niezapłodnionych jajeczek oferuje pozytywne rozwiązanie dla wielu osób.

Jak działa zamrażanie jajeczek

Dwa najważniejsze czynniki w określeniu Twoich szans na potencjalny sukces z zamrażaniem jajeczek w naszym programie to wartość FSH (termostatu płodności) w surowicy krwi oraz bazowa liczba „spoczywających pęcherzyków” w Twoich jajnikach. Badania te służą uzyskaniu ważnej wiedzy na temat zdolności Pani jajników do wytwarzania zdrowych komórek jajowych o jakości umożliwiającej pomyślne zamrożenie, rozmrożenie oraz ostateczne zapłodnienie i rozwój zarodka. Są to istotne etapy, które prowadzą do ustanowienia udanej ciąży. Badanie krwi FSH oraz ultrasonograficzne badanie pęcherzyków jajnikowych są obowiązkowe dla przystąpienia do programu.

Ważne jest, że wiek odgrywa istotną rolę. Im młodsze są jajka, tym większe są szanse.

Kroki w procesie leczenia

Nasz protokół leczenia obejmuje przygotowanie Twoich jajników do produkcji dojrzałych jajeczek potrzebnych do procesu mrożenia.

Krok 1

Krok 1 obejmuje oczekiwanie na rozpoczęcie normalnej miesiączki. W zależności od protokołu leczenia przepisanego dla Pani, wraz z początkiem miesiączki otrzyma Pani instrukcje dotyczące rozpoczęcia przyjmowania leków na bezpłodność lub instrukcje dotyczące oczekiwania na określoną datę w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia miesiączki, aby rozpocząć przyjmowanie leków, co umożliwi lekarzom zoptymalizowanie jajników pod kątem leków na bezpłodność, które będą stosowane później.

Krok 2 – Stymulacja Jajników

Krok 2 obejmuje podanie leków na bezpłodność, mających na celu umożliwienie Pani jajnikom rozpoczęcie wzrostu kilku jajeczek, które zostaną usunięte w celu ich późniejszego zamrożenia. Podczas tej fazy, można albo samodzielnie podawać leki, które pozwalają na udaną produkcję wielu zdrowych jajeczek, albo zlecić pielęgniarce z Medfem codzienne podawanie zastrzyków. Nasze siostry pielęgniarki pokażą Ci, jak podawać leki w zastrzykach przed rozpoczęciem cyklu. Podczas przyjmowania tych leków będziesz musiała być widziana na badaniach ultrasonograficznych 3-4 razy w ciągu 10-12 dni stosowania leków.

Krok 3 – Pobranie jajeczek

Po stwierdzeniu, że Pani jajeczka dojrzały odpowiednio, zostanie Pani zaplanowana na chirurgiczne pobranie jajeczek. Zostanie to wykonane przez jednego z lekarzy w klinice Medfem. W prawie wszystkich przypadkach, procedura jest przeprowadzana z lekkim środkiem uspokajającym, który pozwala na stosunkowo bezbolesną procedurę z szybkim powrotem do zdrowia. Zostaniesz wypisana z kliniki po stwierdzeniu, że jesteś stabilna, zazwyczaj w ciągu 2-3 godzin od zabiegu.

Krok 4 – Kriokonserwacja komórek jajowych

Po odzyskaniu Pani jajeczek, są one przygotowywane w naszym laboratorium kriokonserwacji przez embriologa. Pierwszym krokiem jest zapewnienie zdrowego wyglądu jajeczek i rozpoczęcie procesu przygotowania jajeczek do zamrożenia poprzez witryfikację.

Technika witryfikacji wykorzystuje szybki, dwuetapowy proces. Pierwszy z nich polega na odwodnieniu jajka w celu usunięcia znacznej części płynu; drugi etap zamraża jajka tak szybko, że przemiana z płynu w ciało stałe jest natychmiastowa. Nie tworzą się żadne kryształki lodu, a konsystencja przypomina lepki, szklisty stan (stąd określenie „witryfikowane”).

Krok 5 – Przechowywanie komórek jajowych

Po procesie zamrażania, Twoje jaja zostaną przeniesione do komory przechowywania ciekłego azotu, gdzie będą przechowywane w stanie zamrożonym. Komora ta znajduje się w klinice Medfem Fertility Clinic. Badania wykazały, że istnieje ogromna zmienność w zdolności jajeczek do tolerowania procesu zamrażania. Wykazały one również, że w obrębie jednej grupy zamrożonych jajeczek, niektóre z nich przeżyją, a inne nie. W tych, które przeżyją zamrożenie i późniejsze rozmrożenie, niektóre zapłodnią się, gdy zostaną wystawione na działanie plemników, a inne nie.

Krok 6 – Rozmrożenie i Użycie Twoich Zamrożonych Jaj

Gdy nadejdzie czas, abyś użyła swoich kriokonserwowanych jaj, będziesz musiała umówić się z naszym ośrodkiem co najmniej 3 miesiące wcześniej przed czasem, w którym chciałabyś, aby jaja zostały rozmrożone i zapłodnione. Należy pamiętać, że jaja zostały zamrożone w stanie nienarodzonym, a zapłodnienie wcześniej zamrożonych jaj wymaga specjalnych technik i postępowania. Udane zapłodnienie kriokonserwowanych komórek jajowych jest znacznie ułatwione dzięki zastosowaniu procesu zwanego „ICSI” (intracytoplasmic sperm injection). Zastosowanie tej metody zapewnia najlepsze szanse na zapłodnienie jajeczek i ich późniejszy rozwój w zdrowe embriony z potencjałem do wytworzenia ciąży. Kiedy skontaktuje się z nami Pani z prośbą o wykorzystanie zamrożonych jajeczek, rozpoczniemy przygotowania do cyklu leczenia, aby zapewnić najlepsze szanse na udane zajście w ciążę.

Należy zauważyć, że koszty rozmrożenia, zapłodnienia i transferu embrionów nie są wliczone w koszty programu mrożenia jaj.

Stopy sukcesu

Następujące stopy sukcesu są oparte na opublikowanej, recenzowanej literaturze medycznej:

  1. Przybliżony ogólny wskaźnik żywych urodzeń wynosi 4% na oocyt rozmrożony w celu kriokonserwacji przy użyciu witryfikacji. Np. jeśli zamrożonych zostanie 10 komórek jajowych, szansa na urodzenie żywego dziecka wyniesie 40%.
  2. Prawdopodobnie wskaźniki powodzenia mogą być znacznie niższe niż obecne ogólne szacunki dla kobiet, które poddają kriokonserwacji oocyty po 35 roku życia, biorąc pod uwagę, że większość opublikowanych doniesień opisuje wyniki u młodszych kobiet.

Odsetek powodzenia zamrażania komórek jajowych może być utożsamiany z odsetkiem powodzenia cyklu zapłodnienia in vitro, który koreluje z wiekiem (<30yrs 50% , 30-36 40%, 37-40 33%, 40-42 20%).

Bezpieczeństwo

Do początku 2008 roku na świecie urodziło się około 500 dzieci z zamrożonych jajeczek. Wśród tych urodzeń, odsetek wad wrodzonych i wad chromosomalnych nie był wyższy niż ten, który obserwujemy w populacji ogólnej. Dodatkowo, dostępne są genetyczne badania przesiewowe embrionów.

Koszt

Koszt podstawowej wizyty i badań obejmuje:

  • Konsultację i USG z lekarzem
  • Hormonalne badanie krwi
  • Testy infekcji, w tym HIV, WZW B i testy infekcji pochwy

Koszt programu mrożenia komórek jajowych wynosi około R 28 600. Obejmuje on wszystkie koszty związane z uzyskaniem jajeczek. Koszt ten nie obejmuje leków potrzebnych do stymulacji jajników. Średni koszt leków wynosi R13 000.

Koszt przechowywania jajeczek wynosi R1 200.00 rocznie.

Rozważania psychologiczne

Zamrażanie jajeczek daje Ci plan awaryjny, jeśli masz problemy z zajściem w ciążę w późniejszym wieku. Ważne jest jednak, aby nie opierać swoich życiowych decyzji i oczekiwań na ograniczonej liczbie kriokonserwowanych komórek jajowych. Rzeczywista jakość zamrożonych jajeczek i ich zdolność do zajścia w ciążę zostanie określona dopiero po ich zapłodnieniu w późniejszym terminie.

Zagrożenia

Przy stosowaniu leków na bezpłodność występują rzadkie powikłania, których staramy się uniknąć, podejmując określone środki ostrożności.

Zespół hiperstymulacji jajników

Jest to rzadkie, ale poważne powikłanie, gdy stosowane są leki na bezpłodność i w jajnikach rozwija się zbyt wiele pęcherzyków (jajeczek). Do objawów zespołu hiperstymulacji jajników należy ból w podbrzuszu, któremu towarzyszy obrzęk brzucha. Jajniki stają się bardzo duże i otoczone płynem, co może powodować nudności i wymioty. Utrata płynów w ten sposób może prowadzić do odwodnienia i zmniejszenia ilości wydalanego moczu. Każda kobieta, u której po zabiegu pobrania komórek jajowych wystąpią bóle i obrzęki brzucha, powinna zadzwonić do kliniki i zgłosić się na badanie kontrolne, abyśmy mogli upewnić się, że stan ten nie rozwija się. Leczenie może wymagać przyjęcia do szpitala w celu odpoczynku w łóżku przez kilka dni, a bardzo rzadko podania dożylnie płynów. Unikamy tego ryzyka, wybierając najniższą dawkę leków na bezpłodność, która pozwoli na wyprodukowanie odpowiedniej liczby jajeczek. Jeśli wszystkie pęcherzyki jajnikowe zostaną wydrenowane w czasie pobierania komórek jajowych, ryzyko wystąpienia zespołu hiperstymulacji jajników może zostać znacznie zredukowane, a możemy dodatkowo zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego zespołu poprzez stosowanie tabletek przez dwa tygodnie po pobraniu komórek jajowych.

Krwawienie

Każda procedura chirurgiczna niesie ze sobą ryzyko krwawienia, a my unikamy go poprzez stosowanie bardzo cienkich igieł do procedury pobierania komórek jajowych. W przeszłości nie mieliśmy żadnych problemów z tym powikłaniem. W dniu pobrania jajeczek możesz spodziewać się niewielkiego krwawienia, które ustąpi po kilku dniach. Jeśli krwawienie staje się bardziej obfite, prosimy o kontakt z Kliniką.

Infekcja

Jest to ograniczone przez sprawdzenie infekcji pochwy przed zabiegiem.

Jak skuteczne jest zamrażanie jajeczek?

Odsetek jaj, które przeżyją po zamrożeniu zależy od jakości jaj przed zamrożeniem, ale średnio tylko około 70% zamrożonych jaj przeżyje proces zamrażania i rozmrażania. Spośród jaj, które przeżyją, około 65% z nich zapłodni się w odpowiedzi na ICSI (wewnątrzcytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika).

Jeśli jest Pani zainteresowana zamrożeniem swoich jaj, proszę skontaktować się z Kliniką Medfem: 011 4632244

Spread the love

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *