Alle soorten asbest veroorzaken longkanker, mesothelioom, kanker van het strottenhoofd en de eierstokken, en asbestose (fibrose van de longen). Blootstelling aan asbest vindt plaats door inademing van vezels in de lucht in de werkomgeving, de omgevingslucht in de buurt van puntbronnen zoals fabrieken waar met asbest wordt gewerkt, of de binnenlucht in woningen en gebouwen die brokkelige asbestmaterialen bevatten.

Op dit moment worden ongeveer 125 miljoen mensen in de wereld blootgesteld aan asbest op de werkplek. In 2004 resulteerden asbestgerelateerde longkanker, mesothelioom en asbestose als gevolg van beroepsmatige blootstelling in 107.000 sterfgevallen en 1.523.000 voor beperkingen gecorrigeerde levensjaren (Disability Adjusted Life Years, DALY’s). Daarnaast kunnen nog duizenden sterfgevallen worden toegeschreven aan andere asbestgerelateerde ziekten en aan blootstelling aan asbest buiten het werk.

Eliminatie van met asbest verband houdende ziekten moet plaatsvinden door middel van de volgende volksgezondheidsmaatregelen:

 • erkennen dat de meest efficiënte manier om met asbest verband houdende ziekten uit te roeien is het gebruik van alle soorten asbest te stoppen;
 • asbest vervangen door veiliger vervangingsmiddelen en economische en technologische mechanismen ontwikkelen om de vervanging ervan te stimuleren;
 • maatregelen ter voorkoming van blootstelling aan asbest ter plaatse en tijdens het verwijderen van asbest (abatement), en;
 • verbetering van de vroegtijdige diagnose, behandeling, sociale en medische rehabilitatie van asbestgerelateerde ziekten en instelling van registers van mensen met vroegere en/of huidige blootstelling aan asbest.

Korte informatiedocumenten voor besluitvormers

Chrysotielasbest (2014)

 • Arabisch
 • Chinees
 • Engels
 • Frans
 • Portugees
 • Russisch
 • Spaans
 • Thais
 • Vietnamees

Eliminatie van asbest-gerelateerde ziekten

 • Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Thais en Vietnamees

Multimedia

De volgende korte films zijn gemaakt door het Regionaal Kantoor van de WHO voor Zuidoost-Azië om de aandacht te helpen vestigen op de gevaren van blootstelling aan chrysotiel.

 • Chrysotielasbest: Stemmen uit Zuidoost-Azië (1 minuut durende film)
 • Chrysotiel Asbestos: Stemmen uit Zuidoost-Azië (9 minuten durende film)

Tools for action

 • Rapport over vervangingsmiddelen voor chrysotielasbest
  pdf, 761kb
 • Asbest – gevaren en veilige praktijken voor opruimen na aardbeving
 • Asbest – gevaren en veilige praktijken voor opruimen na tsunami
 • Outline voor de ontwikkeling van nationale programma’s voor het uitbannen van asbestgerelateerde ziekten (beschikbaar in het Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans)

Normen en richtwaarden

 • Richtsnoeren voor de luchtkwaliteit, Asbest, hoofdstuk 6.2 (pdf)

Factsheet

 • Asbest: uitroeiing van asbestgerelateerde ziekten

WHO-schattingen ziektelast

 • Globale gezondheidsrisico’s: Sterfte en ziektelast ten gevolge van geselecteerde grote risico’s
  pdf, 3.79Mb

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *