Drogen – Het effect van de temperatuur op de relatieve vochtigheid

Ik heb het een hele tijd geleden voor het eerst over drogen gehad in de blog “Vergeet het drogen niet”. In die blog benadrukte ik het belang van drogen als onderdeel van het schoonmaakproces. In sommige gevallen kunnen veranderingen in het reinigingsproces van invloed zijn op het drogen, maar laten we ons voorlopig beperken tot het drogen.

Drogen betekent simpelweg het verwijderen van vloeistof die op de onderdelen is achtergebleven als gevolg van het reinigings- en spoelproces. Dit kan op twee manieren. De ene is fysieke verwijdering. Het fysiek verwijderen van vloeistoffen kan zo eenvoudig zijn als het plaatsen van het onderdeel in een richting waarin de vloeistof door de zwaartekracht kan weglopen. Of er kan een luchtstroom of een ander middel, zoals centrifugaalkracht of trilling, worden gebruikt om de vloeistof uit het te drogen onderdeel te verwijderen. De andere (en waarschijnlijk meer gebruikelijke) methode van drogen is verdamping. De verdamping van vloeistof wordt gewoonlijk bevorderd door het gebruik van warmte en de beweging van lucht over de onderdelen.

Op het eerste gezicht lijkt drogen door verdamping heel eenvoudig. De verdamping van vloeistoffen is immers niets spectaculairs. Het is een proces dat we elke dag zien. Het regent, de stoep wordt nat. De regen stopt en de zon komt tevoorschijn en het water op de stoep verdampt en is weg. Voila! Maar als we wat dieper kijken, zien we dat er meer komt kijken bij verdamping dan je zou denken. De verdampingssnelheid is afhankelijk van de temperatuur, nietwaar? Hoe hoger de temperatuur, hoe sneller de verdamping plaatsvindt? Nou, eigenlijk wel, maar eigenlijk ook niet! De verdampingssnelheid wordt in feite meer bepaald door de relatieve vochtigheid dan door de temperatuur. Maar in feite zijn de twee aan elkaar gerelateerd. Als de temperatuur van de lucht stijgt, kan deze meer vocht opnemen en daalt dus de relatieve vochtigheid. Een lagere relatieve vochtigheid bevordert een snellere droging. De volgende grafiek en diagram, die in wezen dezelfde gegevens weergeven, zijn zeer interessant.

Grafiek Specifieke Vochtigheid versus Temperatuur
Als de temperatuur toeneemt, neemt de hoeveelheid water toe die nodig is om een specifiek volume lucht te verzadigen.
Grafiek met de hoeveelheid water in een luchtvolume om 100% en 50% relatieve vochtigheid in de lucht te produceren
Deze grafiek laat zien dat als de temperatuur van de lucht stijgt, de hoeveelheid water die nodig is om de lucht te verzadigen exponentieel toeneemt. Een temperatuurstijging van enkele graden heeft een steeds groter effect op het verzadigingspunt.

Het is een wijdverbreid misverstand dat lucht meer water kan “vasthouden” naarmate de temperatuur hoger wordt. In feite “houdt” lucht net zo min water vast als een spons. Als een spons in water wordt ondergedompeld en een paar keer wordt samengeknepen, verdringt het water de lucht uit de cellen van de spons en neemt het water uiteindelijk alle interne ruimten van de spons in beslag. De spons is “verzadigd” met water. Wanneer de spons uit het water wordt gehaald, zal een groot percentage van het water eruit lopen, omdat er niets is dat het water in de spons “vasthoudt”. Lucht met een luchtvochtigheid van 100% is verzadigd met water. Als een volume met water verzadigde lucht wordt verwarmd, daalt het verzadigingsniveau en heeft de lucht extra vocht nodig om weer verzadigd te worden (of minder onverzadigd als u links bent). Lucht die verzadigd is met water heeft een relatieve vochtigheid van 100%. Lucht die slechts 50% van het water bevat dat nodig is om volledig verzadigd te zijn, heeft een relatieve vochtigheid van 50%. Op dezelfde manier, als de temperatuur van een volume lucht dat verzadigd is wordt verlaagd, komt er water uit de lucht als mist of waterdruppels. Het “dauwpunt” is de temperatuur waarbij lucht volledig verzadigd raakt. In weertermen is dit wanneer het regent.

Relatieve vochtigheid in procenten is de totale hoeveelheid water die nodig is voor een volume lucht, gedeeld door de hoeveelheid water die nodig zou zijn om dat volume lucht volledig te verzadigen. Bij het drogen is het van belang de rol van zowel temperatuur als vochtigheid te begrijpen en hoe deze met elkaar in verband staan. Ik zal hier in de volgende blog verder op ingaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *