Een besluitvormend orgaan

Link to Coronavirus/COVID-19 Updates.

De Board of Pardons and Paroles beslist welke in aanmerking komende delinquenten voorwaardelijk of onder discretionair verplicht toezicht worden vrijgelaten, en onder welke voorwaarden. De raad gebruikt op onderzoek gebaseerde reclasseringsrichtsnoeren om de kans op een succesvolle voorwaardelijke vrijlating af te wegen tegen het risico voor de samenleving.

De raad beslist ook of de voorwaardelijke vrijlating wordt ingetrokken als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, waarbij een graduele aanpak van sancties wordt gehanteerd. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de raad de voorwaardelijke vrijlating verlengen, aanvullende voorwaarden opleggen, de overtreder in een intermediaire sanctiefaciliteit plaatsen of andere alternatieven gebruiken voor het intrekken van de voorwaardelijke vrijlating en het terugsturen van de overtreder naar de gevangenis.

Aanvullend beveelt de raad clementiekwesties, waaronder gratieverlening, aan de gouverneur aan.

Hoofdkantoor – 512-406-5452 Statuslijn voor voorwaardelijke vrijlating – 844-512-0461

Gouverneur Abbott benoemt drie leden van de raad voor gratie en voorwaardelijke invrijheidstelling

Brief van voorzitter aan advocaten die veroordeelden vertegenwoordigen

BPP rouwt om het overlijden van Joseph William Lange, al jaren een gewaardeerde medewerker en vriend

Attorney, Family, Interviews met leden van de raad van bestuur en paroolcommissarissen

Public Awareness Campaign Human Trafficking/Domestic Violence

BPP introduceert de rol van het slachtoffer in het parool review process video – VICTIM LIAISON PROGRAM VIDEO (link)

Lees de biografieën van de leden en hun kantoorbenoemingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *