Gezondheidsinformatietechnologie

Ziekenhuizen lopen voorop bij de toepassing van gezondheidsinformatietechnologie (HIT) om de kwaliteit, veiligheid en efficiëntie van de aan patiënten geleverde zorg te verbeteren. HIT omvat een breed scala aan hulpmiddelen – van elektronische patiëntendossiers (EHR’s) die medische ontmoetingen met patiënten documenteren en vergemakkelijken, tot portals die patiënten en zorgverleners toegang geven tot belangrijke medische informatie. Dankzij deze technologieën hebben gezondheidswerkers snel en veilig toegang tot realtime-informatie en wordt de gezondheidszorg voor patiënten transparanter. De ontwikkeling van een digitale infrastructuur voor de gezondheidszorg door middel van de implementatie van EHR’s en investeringen in HIT is van cruciaal belang voor het bereiken van een beter presterend, beter gecoördineerd gezondheidszorgsysteem.

Medicare & Medicaid EHR Incentive Programs (nu bekend als de Promoting Interoperability Programs) and Certification

De Health Information Technology for Economic and Clinical Health (HITECH) Act, die werd aangenomen als onderdeel van de stimuleringswetgeving van 2009, bevatte bepalingen om stimuleringsbetalingen te verstrekken aan in aanmerking komende ziekenhuizen (en in aanmerking komende medische professionals) die “zinvol gebruik” van gecertificeerde EHR-technologie goedkeuren en aantonen. De Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) beheert het Medicare EHR Incentive Program en de staatsagentschappen van Medicaid beheren het Medicaid EHR Incentive Program. In 2018 heeft CMS deze omgedoopt tot de Promoting Interoperability Programs om de focus op interoperabiliteit en toegang van patiënten tot gezondheidsinformatie te benadrukken.

Het Office of the National Coordinator for Health IT (ONC) beheert het certificeringsprogramma, dat ervoor zorgt dat EHR-technologie voldoet aan de functionele criteria om ziekenhuizen en andere in aanmerking komende aanbieders in staat te stellen te voldoen aan de Promoting Interoperability Programs.

Interoperabiliteit

De HITECT Act was succesvol in het aanzienlijk verhogen van de ziekenhuisadoptie van gecertificeerde EHR’s. Hij is echter minder succesvol geweest in het bereiken van zijn tweede doelstelling: interoperabiliteit. De 21st Century Cures Act, die in 2016 werd aangenomen, maakt verdere vooruitgang op het gebied van interoperabiliteit mogelijk. De wet vereist dat het ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) een vertrouwd uitwisselingskader en gemeenschappelijke overeenkomst (TEFCA) erkent of creëert om het delen van informatie te ondersteunen, activiteiten identificeert die geen informatieblokkering vormen, vrijwillige normen voor pediatrische EHR’s ontwikkelt en de uitwisseling van informatie tussen registers en patiëntenveiligheidsorganisaties aanmoedigt.

De uitwisseling van gezondheidsinformatie tussen aanbieders en het delen van informatie met patiënten is van cruciaal belang voor het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van de zorg die aan patiënten wordt geleverd. Ziekenhuizen erkennen dat interoperabele EHR’s en andere gezondheidsinformatietechnologieën een cruciaal hulpmiddel zijn om de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plaats te hebben, of dat nu op de spoedeisende hulp is of bij opname in een post-acute faciliteit. Health IT kan ook een betere toegang tot kritieke informatie vergemakkelijken voor niet-artsen, waardoor patiënten (en hun zorgverleners) een actievere rol kunnen spelen in hun gezondheidszorg.

De FAH zet zich in voor het verbeteren van de uitwisseling van gezondheidsinformatie en werkt routinematig samen met partners uit de publieke en private sector om belemmeringen voor interoperabiliteit te identificeren en aan te pakken.

In januari 2019 sloot de FAH zich aan bij zes andere toonaangevende ziekenhuisverenigingen voor een rapport, Sharing Data, Saving Lives: The Hospital Agenda for Interoperability, waarin een pad wordt geschetst om interoperabiliteit te bevorderen. Het rapport bespreekt de voordelen van volledig interoperabele gegevens voor patiënten en aanbieders, schetst de huidige uitdagingen, en geeft suggesties voor hoe alle belanghebbenden kunnen samenwerken om het doel van de best mogelijke gezondheid voor elk individu te bereiken. De ziekenhuisverenigingen hebben zes elementen geïdentificeerd die samen de weg naar interoperabiliteit vormen en bevelen acties aan voor belanghebbenden in de hele gezondheidszorgsector:

  • Veiligheid en privacy – belanghebbenden moeten erop kunnen vertrouwen dat gedeelde gegevens accuraat en veilig zijn, en worden gebruikt in overeenstemming met de beste praktijken en de verwachtingen van de patiënt
  • Efficiënte, bruikbare oplossingen – gegevens moeten beschikbaar zijn waar en wanneer ze nodig zijn, en in een bruikbaar formaat
  • Kosteneffectieve, verbeterde infrastructuur – de infrastructuur om informatie-uitwisselingsnetwerken te verbinden moet veilig, kosteneffectief en toegankelijk zijn,
  • Normen die werken – aangesloten systemen vereisen verbeterde – en nieuwe – normen die consistent worden gebruikt om propriëtaire oplossingen en gatekeeping te minimaliseren
  • Verder gaan dan elektronische patiëntendossiers – om de gezondheid en de zorg te verbeteren, moeten interoperabele systemen het bereik van de informatie-uitwisseling uitbreiden om de volksgezondheid te ondersteunen, sociale gezondheidsdeterminanten aan te pakken, en monitoring op afstand en door de patiënt gegenereerde gegevens te vergemakkelijken
  • Gedeelde beste praktijken – informatie-uitwisseling gebeurt in kleine groepjes, maar moet worden uitgebreid. Alle belanghebbenden moeten beste praktijken delen en voortbouwen op wat werkt.

Privacy & Security

De bescherming van de privacy van patiënten en het waarborgen van de veiligheid van patiëntgegevens binnen EHR’s en andere HIT-systemen is een topprioriteit voor ziekenhuizen. De Health Information Portability and Accountability Act (HIPAA) van 1996 wordt gehandhaafd door het Office of Civil Rights (OCR) HHS. Deze wet stelt strenge nationale normen vast voor de naleving van de privacy- en beveiligingsnormen door entiteiten die onder de HIPAA vallen. Bovendien zetten ziekenhuizen zich onvermoeibaar in voor het opbouwen van een sterke verdediging tegen cyberbeveiligingsbedreigingen en werken ze samen met partners uit de publieke en private sector om te zorgen voor een robuuste detectie van en reactie op bedreigingen.

Met het toenemende gebruik van mobiele technologie in de gezondheidszorg, zoals smartphone-apps, worden steeds meer patiëntgegevens gedeeld met entiteiten die niet hoeven te voldoen aan de HIPAA-normen voor privacy en beveiliging. De FAH is van mening dat het mogelijk is om innovatie op de markt te ondersteunen en tegelijkertijd de veiligheid, privacy en klinische werkzaamheid van toepassingen van derden, waaronder smartphone-apps, te waarborgen door middel van zowel voorlichting als een door de industrie gesteund doorlichtingsproces.

De FAH heeft CMS, ONC, het Office for Civil Rights (OCR) en de Federal Trade Commission (FTC) opgeroepen om een gezamenlijke campagne op te zetten om patiënten voor te lichten over de verschillen tussen HIPAA en niet onder HIPAA vallende entiteiten en hoe deze verschillen van invloed kunnen zijn op de manieren waarop hun gegevens worden gebruikt, opgeslagen en gedeeld met anderen.

Daarnaast is de FAH van mening dat er behoefte is aan een door de industrie gesteund proces om deze niet onder de HIPAA vallende entiteiten, waaronder smartphone-apps, onafhankelijk te controleren om ervoor te zorgen dat ze:

  • voldoen aan alle relevante beveiligingsnormen
  • Gegevens op de juiste wijze gebruiken en in lijn met de verwachtingen van de consument en
  • Clinisch verantwoord (voor die toepassingen die medisch advies bieden).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *