Hoe kun je hulp krijgen als je dakloos bent

De Nationale Alliantie tegen dakloosheid biedt geen directe diensten zoals huisvesting of case management. Als u dakloos bent of dreigt te worden, neem dan contact op met uw lokale 2-1-1 hotline of lees verder voor meer informatie over hoe u hulp kunt krijgen in uw gemeenschap.

Stap één: toegang tot onderdak of huisvestingsdiensten

Als u dakloos dreigt te worden of dit momenteel het geval is, is de eerste stap contact op te nemen met het opvangsysteem in uw gemeenschap. Misschien moet u een hotline bellen of naar een door de gemeenschap aangewezen organisatie voor daklozendiensten gaan. Uw gemeenschap kan een “daklozen hotline,” “2-1-1,” of een andere organisatie/instantie hebben die dient als de “voordeur” voor het ontvangen van enige vorm van hulp.

In contact komen met het opvangsysteem in uw gemeenschap

Het Continuum of Care (CoC) programma is de “voordeur” voor dakloosheidsdiensten in het hele land. Neem contact op met de CoC van uw gemeente om meer te weten te komen over de toegang tot opvang, huisvesting en andere middelen.
Contacteer de CoC in uw regio (klik op de kaart na het invoeren van een adres om contactinformatie te vinden voor uw lokale CoC)

Een 2-1-1 hotline is beschikbaar in veel gemeenschappen en biedt 24/7 getraind personeel om bewoners te helpen toegang te krijgen tot diensten zoals opvang, gezondheidszorg, voedsel, en andere sociale dienstverleningsprogramma’s.
Vind de 2-1-1 hotline van uw gemeente

De Nationale Coalitie voor daklozen biedt basisinformatie over hoe mensen die dakloos zijn hulp kunnen krijgen en toegang tot hulpbronnen.
Website

Als uw gemeente geen centraal toegangspunt heeft, of als u het niet kunt vinden, zult u verschillende aanbieders moeten identificeren en bepalen of zij een beschikbaar opvangbed hebben of andere hulpbronnen zoals voedsel en gezondheidszorg. Een goede plek om te beginnen is uw County Department of Human or Social Services, een kerk in de buurt, een non-profit organisatie, de bibliotheek, of een voedselbank.

Accessing Health Care in Your Community

The Human Resources and Services Administration, een afdeling van het U.S. Department of Health and Human Services, biedt een doorzoekbare database van gezondheidsklinieken die gratis en/of toegankelijke zorg bieden.
Vind een gezondheidscentrum in uw regio

De National Healthcare for the Homeless Council biedt een doorzoekbare lijst van gezondheidszorgaanbieders in de deelstaten die hulp bieden aan mensen die dakloos zijn.
Vind een kliniek in uw regio

De National Association of Free and Charitable Clinics biedt een nationale kaart van zorgaanbieders die gratis zorg aanbieden.
Vind een gratis of liefdadigheidskliniek in uw regio

Een voedselbank in uw gemeenschap

Feeding America biedt een voedselbankzoeker om u te helpen een voedselbank in uw gemeenschap te vinden.
Vind een voedselbank

Het programma voor vrouwen, baby’s en kinderen (Women, Infants and Children, WIC) biedt aanvullende voedzame voeding, voorlichting en advies over voeding, en screening en doorverwijzing naar andere gezondheids-, welzijns- en sociale diensten.
Vind WIC-diensten in uw regio

Het Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) biedt voedselhulp aan miljoenen mensen en gezinnen met een laag inkomen die hiervoor in aanmerking komen.
Vind of bel uw plaatselijke SNAP-kantoor | Bel de nationale informatielijn 1-800-221-5689

Stap twee: Bepalen hoe u het beste geholpen kunt worden

Opties bekijken die geen onderdak bieden. Een veilig alternatief voor onderdak is vaak een veel betere manier om uw huisvestingscrisis op te lossen. Het personeel van de voorziening kan proberen u te helpen uw huidige huisvesting te behouden (als u die heeft) en conflicten op te lossen die u ervan weerhouden daar te blijven. Ze kunnen met een vriend of familie onderhandelen om uw huisvesting uit te breiden en u misschien helpen met huur of nutsvoorzieningen.

Om in contact te komen met dakloosheidsdiensten in uw gemeenschap, zoekt u uw lokale 2-1-1 hotline.

Als onderdak de enige optie is. Als u niet kunt blijven waar u de vorige nacht bent gebleven of als er geen veilig alternatief voor u is, zal het personeel van de dienstverlener waarschijnlijk uw sterke punten en behoeften beoordelen in vergelijking met anderen die ook een opvangbed nodig hebben. Deze beoordeling zal u vragen stellen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en uw leeftijd. Ze kunnen ook vragen hoe lang je al op straat leeft (of op een andere plek die niet bedoeld is om op te slapen), of je kinderen hebt, je inkomen, je werkverleden en je strafblad. Deze vragen zijn niet bedoeld om u te diskwalificeren van diensten, maar om de beste match te maken met diensten waar u mogelijk voor in aanmerking komt.

Het beoordelen van permanente huisvesting behoeften/voorkeuren. Naast het bepalen of u onderdak nodig heeft, zal deze beoordeling onderzoeken welke andere huisvestingsbehoeften en voorkeuren u heeft. Dit proces kan in fasen gebeuren met verschillende aanbieders op basis van uw behoeften, maar is bedoeld om u te helpen zo snel mogelijk vanuit uw huidige situatie terug te keren naar uw eigen huis.

Stap Drie: Prioriteiten stellen voor onderdak en huisvesting

Hulp voor mensen die buiten leven. Helaas zijn er in veel gemeenschappen in de VS veel mensen die buiten slapen (ook voor langere tijd) en die niet genoeg onderdak of huisvesting hebben om iedereen snel weer in een woning te krijgen. Deze gemeenschappen moeten voorrang geven aan middelen voor degenen die ze het meest nodig hebben.

Hulp voor mensen die “gedubbeld zijn”, onstabiel gehuisvest, of op het punt staan dakloos te worden. Gemeenschappen die niet veel mensen buiten hebben wonen, zullen ook prioriteit geven aan individuen en gezinnen op basis van een aantal gemeenschappelijke factoren die aangeven hoe kwetsbaar en onveilig hun huidige situatie is en hoe dicht ze bij een huisvestingscrisis zijn.

Hulp voor specifieke bevolkingsgroepen

Specialistische diensten zijn ook beschikbaar voor bepaalde bevolkingsgroepen die dakloos zijn, zoals veteranen en jongeren.

Veteranen

Het National Call Center for Homeless Veterans, van het U.S. Department of Veterans Affairs, biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week vertrouwelijke hulp voor veteranen die het risico lopen dakloos te worden en hun gezinnen.
Website | Call 1-877-424-3838

De National Coalition for Homeless Veterans biedt een lijst van lokale dienstverleners en algemene hulp bij het navigeren door hulpbronnen voor veteranen die dakloos zijn.
Vind een plaatselijke dienstverlener | Hulpbronnen bekijken | Bel 1-800-VET-HELP

De Veteranen Crisislijn biedt 24/7 online chat met een geestelijk verzorger.
Chat online | Bel 1-800-273-8255 (druk 1) | Sms 838255

Het huiselijk geweld

De National Domestic Violence Hotline biedt 24/7 een vertrouwelijke hotline en online chat voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld, op zoek is naar middelen of informatie, of vraagtekens zet bij ongezonde aspecten van hun relatie.
Bel 1-800-799-7233 | Chat online (klik op chat rechtsboven) | Maak een veiligheidsplan

Jongeren

De National Runaway Safeline biedt diensten en een vertrouwelijke 24/7-hotline voor jongeren die het risico lopen dakloos te worden.
Website | Bel 1-800-786-2929

Stap Vier: Doorverwijzing naar onderdak en/of huisvesting

Doorverwijzing naar onderdak. Zodra het personeel van de dienstverlener uw sterke punten, behoeften en kwetsbaarheid heeft beoordeeld en vastgesteld, kunt u onmiddellijk worden doorverwezen naar een opvangbed. Als u niet wordt doorverwezen naar een bed voor onderdak, kunt u op een wachtlijst voor onderdak worden geplaatst. Het hangt af van hoe uw gemeenschap maakt verwijzingen naar onderdak, dus zorg ervoor om te vragen wat u kunt verwachten of wat u vervolgens moet doen als u niet onmiddellijk wordt doorverwezen naar onderdak.

Doorverwezen naar huisvesting middelen. Naast doorverwijzing naar een opvanghuis, moet het personeel van de provider u ook uitleggen welke huisvestingsmogelijkheden er voor u zijn. Er is geen garantie, maar u kunt worden doorverwezen naar huisvestingsmogelijkheden zoals snelle herhuisvesting, permanente ondersteunende huisvesting, Sectie 8, of andere huisvestingsmogelijkheden. Zorg ervoor dat u vraagt voor welke middelen u in aanmerking komt.

Bronnen

Het Continuum of Care (CoC) programma is de “voordeur” voor diensten voor daklozen in het hele land. Neem contact op met de CoC van uw gemeente voor meer informatie over opvang, huisvesting en andere hulpbronnen.
Contacteer de CoC in uw regio (klik op de kaart na het invoeren van een adres om contactinformatie te vinden voor uw lokale CoC)

Een 2-1-1 hotline is beschikbaar in veel gemeenschappen en biedt 24/7 getraind personeel om bewoners te helpen toegang te krijgen tot diensten als opvang, gezondheidszorg, voedsel en andere sociale dienstverleningsprogramma’s.
Vind de 2-1-1 hotline van uw gemeente.
Bel 2-1-1

De National Healthcare for the Homeless Council biedt een doorzoekbare lijst van gezondheidszorgaanbieders in uw staat die diensten verlenen aan mensen die dakloos zijn.
Vind een kliniek in uw regio

Feeding America biedt een voedselbankzoeker om u te helpen een voedselbank in uw gemeenschap te vinden.
Locate a food bank

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *