Office of the State Chief Medical Examiner

Missieverklaring:

De missie van het Tennessee Office of the State Chief Medical Examiner (OSCME), dat ressorteert onder het ministerie van Volksgezondheid, is het creëren van consistentie in de gehele staat van hoge kwaliteit op het gebied van medisch-juridisch doodsonderzoek en forensische autopsiediensten. Het doel van het bureau is zijn medeburgers te dienen door de gezondheid en veiligheid van het publiek te beschermen, deel te nemen aan het strafrechtelijk systeem en gegevens te verstrekken voor vitale statistieken.

Het Office of the State Chief Medical Examiner (OSCME) is verantwoordelijk voor de opleiding en training van County Medical Examiners, het bijhouden van dossiers van sterfgevallen die door County Medical Examiners zijn onderzocht, en het op zich nemen van onderzoeksbevoegdheid in zaken die voor de staat van belang zijn, waaronder massale sterfgevallen en bedreigingen voor de volksgezondheid. Het centrale kantoor van het Tennessee Department of Health in Nashville wordt bemand door twee voltijdse forensische pathologen en twee overlijdensonderzoekers die beschikbaar zijn voor advies aan het publiek, de rechtshandhaving, clinici en vrienden en familie van de overledene. Een satellietkantoor in Johnson City wordt bemand door een administrateur en huisvest de dossiers van de lijkschouwer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *