Wanneer heb ik een studentenvliegbrevet nodig?

Voordat je solo kunt vliegen. Je hebt geen leerling-pilootcertificaat nodig om vlieglessen te volgen.

Kom ik in aanmerking voor een leerling-pilootcertificaat?

Je komt in aanmerking als:

  • Je minstens 16 jaar oud bent. Als je van plan bent een zweefvliegtuig of luchtballon te besturen, moet je minstens 14 jaar oud zijn.
  • Je kunt Engels lezen, spreken en begrijpen

Hoe kom ik in aanmerking voor een leerling-pilootcertificaat?

U moet een aanvraag invullen via de Integrated Airman Certification and Rating Application (IACRA) website of op papier met FAA-formulier 8710-1 en deze indienen bij een Flight Standards District Office (FSDO), een door de FAA aangewezen examinator voor piloten, een vertegenwoordiger voor certificering van piloten die is verbonden aan een deel 141-vliegschool, of een gecertificeerde vlieginstructeur. De bevoegde persoon zal uw aanvraag verwerken en de vereiste documenten indienen bij de Airmen Certification Branch. Na beoordeling door de Airman Certification Branch wordt het certificaat voor leerling-piloot per post verzonden naar het door u op de aanvraag vermelde adres.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn certificaat voor leerling-piloot per post ontvang?

In ongeveer drie weken. Door gebruik te maken van de Integrated Airman Certification and Rating Application (IACRA) wordt deze tijd tot een minimum beperkt.

Hoe kom ik aan een medische verklaring?

Aviation Medical Examiners (AME) blijven medische verklaringen voor de luchtvaart afgeven. Een lijst van AME’s in uw regio vindt u op www.faa.gov/licenses_certificates/medical_certification.

Hoe lang zijn mijn bewijs van bevoegdheid als leerling-piloot en mijn medische verklaring geldig?

Studentenpiloot en medische verklaring zijn niet langer hetzelfde document. Raadpleeg daarom 14 CFR 61.23 voor volledige informatie over de geldigheidsduur van een medische verklaring.

Na 1 april 2016 verlopen certificaten voor leerling-piloot niet meer; het certificaat wordt ingeleverd en vervangen bij het succesvol afronden van de hogere certificering. Getuigschriften voor leerling-piloten die vóór 1 april 2016 zijn afgegeven, verlopen volgens hun vervaldatum, 24 of 60 maanden na de datum van afgifte.

Kan ik mijn getuigschrift voor leerling-piloten of mijn medische verklaring verlengen?

Nee, maar u kunt wel een nieuwe krijgen.

Moet mijn vlieginstructeur met een nieuw certificaat voor leerling-piloot nog aantekeningen op het certificaat plaatsen?

Nee. Alle aantekeningen voor solovluchten worden in het logboek van de leerling geplaatst en hoeven niet meer op het certificaat voor leerling-piloot te worden vermeld. Eventuele eerdere aantekeningen op een papieren bewijs van bevoegdheid als leerling-piloot moeten worden bewaard als onderdeel van het vereiste opleidingsdossier.

Als ik solo mag vliegen in meer dan één merk of model luchtvaartuig, moet ik dan voor elk van beide een aantekening in mijn logboek hebben?

Ja. Uw vlieginstructeur moet deze aantekening maken voordat u solo mag vliegen in elk merk of model luchtvaartuig. Een lijst van aantekeningen is te vinden in de huidige editie van Advisory Circular 61.65.

Mag ik met de aantekening voor solovluchten ook solo-overlandvluchten maken?

Nee. U moet ook een aantekening voor overlandvluchten van uw vlieginstructeur krijgen.

Moet ik mijn certificaat voor leerling-piloot en mijn medische verklaring bij me hebben als ik een vliegtuig solo bestuur?

Ja.

Zijn er kosten verbonden aan het certificaat voor leerling-piloot?

Er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag die rechtstreeks bij het Flight Standards District Office (FSDO) wordt ingediend. Een door de FAA aangewezen examinator, een vertegenwoordiger bij de certificering van piloten die verbonden is aan een deel 141-vliegschool, of een gecertificeerd vlieginstructeur kan echter een redelijke vergoeding vragen voor de verwerking van een aanvraag voor een certificaat voor leerling-piloot.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *