Waar werd Zeus geboren?

Zeus met adelaar en bliksem, Atheense roodfigurige amfoor C5e eeuw v.Chr, Musée du Louvre

Zeus is de donder- en hemelgod in de Griekse mythologie en regeerde als de koning van de berg Olympus. Hij is het kind van Cronus en Rhea en is de jongste van zijn broers en zussen die geboren is, hoewel hij soms de oudste wordt genoemd omdat zijn andere broers en zussen uit de buik van zijn vader moesten worden gesneden. Maar waar is Zeus geboren?

De Griekse mythologie stelt dat Kreta de geboorteplaats van Zeus is. Er zijn twee grotten in de bergen van Kreta die de eer hebben de geboorteplaats te zijn van de belangrijkste godheid in het oude Griekenland. Deze twee grotten zijn de Ideon Grot, die zich op de hoogste berg van Kreta bevindt – Psiloritis of de berg Ida – en de Dikteon Grot, die zich in het zuid-centrum van Kreta bevindt.

Terwijl er geen informatie is over waar Zeus precies is geboren, heeft elke grot zijn eigen gelovigen. Dus, waar is Zeus geboren? Dat is het belangrijkste, want op Kreta is Zeus geboren.

Laten we bij het begin beginnen en het verhaal van Zeus’ geboorte vertellen.

Cronus, Gaia, en Ouranos

Volgens Theogonie van Hesiod waren, voordat de wereld compleet was, de eerste godheden Gaia (de Aarde) en Ouranos (de Hemel). Ouranos was bang door zijn kinderen te worden onttroond, dus wierp hij hen in de kuilen van de aarde.

Gaia was niet blij met het gedrag van haar man en besloot dat ze Kronos in hun bed moest verstoppen. Later hielp ze hem de troon over te nemen.

Volgens de mythologie adviseerde Gaia Kronos om Ouranos met een sikkel te castreren en vervolgens zijn geslachtsdelen in zee te gooien. Er wordt gezegd dat het mengsel van bloed en zeestraal Aphrodite heeft geschapen.

De geboorte van Zeus

Cronus zou later hetzelfde lot ondergaan als zijn vader. Hem werd een profetische vloek verteld waarin stond dat hij op een dag ten val zou worden gebracht door een van zijn zonen. Als reactie hierop verzwolg hij al zijn kinderen, zodat zij hem niet zouden kunnen verslaan. Rhea en Cronus kregen vóór Zeus vijf kinderen, en die vijf kinderen kwamen in Cronus’ maag terecht.

Rhea werd zwanger van een baby die Zeus zou worden, en ze wilde niet dat hij hetzelfde lot zou ondergaan, dus vroeg ze hulp aan haar ouders, Ouranos en Gaia.

Op advies van haar ouders reisde ze naar Kreta om zich in een grot in de Kretenzische bergen te verstoppen waar ze in het geheim van haar baby zou bevallen. Toen Rhea aan het bevallen was, groef ze haar vingers in de aarde. Uit haar vingers ontstond een van de tien Dactyls – mededogende bewoners van de Kretenzische bergen.

Tijdens de geboorte werd de opening naar de grot bewaakt door de Curetes – veel mythen identificeren de Curetes als de Dactyls.

Nadat ze Zeus had gebaard, gaf ze hem aan de Curetes om hem groot te brengen. Ze stampten en dansten, sloegen op hun rum en klapten met hun schilden om het gehuil van baby Zeus te overstemmen.

Om Kronos te misleiden, wikkelde Rhea een steen om hem te laten denken dat ze hem de baby gaf in plaats van de baby Zeus. Hij slikte het “kindje” onmiddellijk in en ontspande zich weer, denkend dat hij veilig was voor onttroond te worden door zijn kinderen.

Zeus groeit op in het Kretenzische gebergte

Zeus groeide op in de grot waar hij was weggestopt in het Kretenzische gebergte. De nimf Melissa en de geit Amalthea speelden een belangrijke rol in zijn jeugd:

  • Amalthea zoogde de zuigeling en uit haar hoorn kwamen allerlei goede dingen.
  • Melissa verzorgde Zeus ook en zorgde voor hem. Ze voedde de kleine Zeus ook met haar voedzame honing, zodat hij snel zou groeien.

Zeus onttroont Kronos

Toen Zeus volwassen was geworden, onttroonde hij Kronos en nam hij de goddelijke macht over. Er zijn twee verschillende mythen over hoe hij de troon overnam: na een gruwelijke oorlog, de Titanomachie, of zonder bloedvergieten.

In de Griekse mythologie was de Titanomachie een grote oorlog tussen de Titanen en de Olympische goden, die werd geleid door Zeus. De oorlog duurde tien jaar en eindigde met de nederlaag van het oude pantheon, gebaseerd op de berg Othrys, en de vestiging van een nieuw pantheon op de berg Olympus.

Toen Zeus volwassen genoeg was, werd hij de schenker van zijn vader, zonder dat zijn ware identiteit werd ontdekt. Met hulp van Metis, die later de eerste vrouw van Zeus zou worden, wist hij zijn vader een mengsel van mosterd en wijn te geven, waardoor Kronos zijn ingeslikte kinderen één voor één moest overgeven. Toen al zijn broers en zussen bevrijd waren, verzamelde Zeus hen en wist hen ervan te overtuigen een opstand tegen Kronos te beginnen.

Dit was het begin van de Titanomachie-oorlog. Zeus was in staat Gaia’s kinderen van de aarde te bevrijden en haalde hen over tot zijn strijd tegen hun broer. Ze stemden allemaal in en de een begon stenen naar de Titanen te gooien, terwijl de ander bliksemschichten maakte die Zeus kon gebruiken.

Toen de oorlog was afgelopen, hadden de Olympiërs gewonnen. Alle Titanen, behalve degenen die hadden geholpen (Prometheus en Themis), werden gevangengezet in de Tartarus. Zeus, samen met zijn broers Hades en Poseidon verdeelden het universum; Zeus werd de koning van de hemel en heerser over de goden en stervelingen; Poseidon werd heerser over de zee; Hades werd heerser over de onderwereld. Dit was het begin van een nieuw tijdperk in de Griekse mythologie.

Conclusie

Zeus is een van de belangrijkste Griekse goden in de Griekse mythologie. Zijn geboorte is een verhaal dat steeds opnieuw wordt verteld omdat het zo belangrijk is. Zijn geboorte vond in het geheim plaats om hem te beschermen tegen hetzelfde lot als zijn broers en zussen, en toen hij eenmaal oud genoeg was, redde hij hen uit de buik van hun vader. Hij overwon zijn vader en nam plaats als Koning van de Goden en de Hemelen.

Zonder Zeus’ geboorte in de bergen van Kreta zou het grootste deel van de Griekse mythologie niet hebben plaatsgevonden. Hopelijk heb je na het lezen van dit artikel een beter idee over de geboorte van Zeus en waarom hij een belangrijk personage is in de Griekse mythologie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *