Wat betekent het om opnieuw geboren te worden?

Hoe kun je “opnieuw geboren” worden als je al leeft? Ben je niet maar één keer geboren?

Wederom geboren worden betekent niet een fysieke wedergeboorte; het is een geestelijke. Het verwijst naar een verandering van hart – van onverschilligheid of vijandigheid tegenover God naar een liefde voor Hem en een verlangen om te leven naar Zijn beste voor ons.

Niets zal ons volledig bevredigen, tenzij we Jezus in ons leven hebben en de eeuwige hoop om voor altijd bij Hem te zijn in de hemel.


Maar hoe gaat dat in zijn werk?

Eerst moeten we onze huidige menselijke toestand begrijpen. Er is een probleem waar we allemaal mee te maken hebben, en Jezus zei dat het in ons hart begint. Het probleem is iets dat zonde heet, wat betekent dat we ons doel voorbij schieten – dat we niet doen wat we zouden moeten doen. Of we het ons nu realiseren of niet, we proberen dit probleem zelf op te lossen – om het op de een of andere manier te compenseren of het uit onze gedachten te verdringen, maar toch ontbreekt er diep van binnen nog steeds iets. Niets zal ons volledig bevredigen, tenzij we Jezus in ons leven hebben en de eeuwige hoop om voor altijd bij Hem te zijn in de hemel.

Er staat een verhaal in de Bijbel over een man die Nicodemus heette. Hij was een religieus leider en een goed man, en op een avond, toen hij met Jezus sprak, vroeg Nicodemus Hem wat hij moest doen om naar de hemel te gaan. Jezus zei tegen Nikodemus: “Je moet opnieuw geboren worden” (Johannes 3:7). Jezus zei zelfs: “Tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien” (Johannes 3:3).

Jezus vertelde Nicodemus dat, wat voor goeds hij ook deed aan de buitenkant, hij van binnen moest veranderen. Dat kan alleen gebeuren door een bovennatuurlijke daad van God, wanneer Zijn Heilige Geest ons overtuigt van verkeerd handelen en nieuw leven in onze ziel brengt.

Dus wat moeten we doen?

Voreerst moeten we onze zonde toegeven – dat we niet op eigen kracht kunnen voldoen aan Gods volmaakte norm. Dan moeten we vergeving vragen voor die zonde en berouw tonen, wat betekent dat we alles in het werk stellen om ons van die zonde af te keren. Tenslotte vragen we Jezus om deel uit te maken van ons leven.

Dan dringt Gods Geest ons hart binnen om ons te leiden en ons te helpen meer op Hem te lijken. Dat is wanneer we opnieuw geboren worden.

God Zelf zegt het zo: “Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u leggen” (Ezechiël 36:26). Vanaf dat moment geeft Hij ons een nieuw doel en nieuwe doelen om te leven. We leven niet meer voor onszelf, maar voor Hem (2 Korintiërs 5:15).

Dag nog kun je geestelijke wedergeboorte ervaren:

je kunt opnieuw geboren worden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *