Wat is het verschil tussen mentorschap en coaching?

Er zijn drie verschillen tussen een mentor en een coach, en dientengevolge tussen mentorschap en coachingprogramma’s.

Mentorschap is niet-evaluatief, coaching is evaluatief

Het eerste verschil is dat mentorschap niet-evaluatief is, terwijl coaching is gebaseerd op het meten van prestatieverandering, hetzij via bedrijfsprestatiebeoordelingen of coachingtests. Daarom mogen mentoren geen directe supervisor of manager van de mentee zijn, terwijl coaches vaak extern ingehuurde specialisten of managers zijn die zich richten op specifieke verbeteringsgebieden.

Mentoring wordt gestuurd door de mentee, coaching is het tegenovergestelde

Wanneer een mentee deel uitmaakt van een mentorrelatie, zitten zij in de bestuurdersstoel. Zij bepalen de doelen van de relatie en waar ze aan willen werken. Ze vragen tijd aan de mentor en komen naar de mentor met de problemen die ze willen oplossen.

Bij coaching bepaalt de coach of supervisor de agenda van de relatie. Dit komt voort uit het feit dat coaching prestatiegerelateerd is. Er is een specifieke vaardigheid of doelstelling waar de coach een expert in is of advies over kan geven om de prestaties van de gecoachte te verbeteren. Hun begeleiding gaat nooit verder dan het helpen van de werknemer bij het ontwikkelen van de vaardigheid.

Mentoring is zeer persoonlijk, coaching is herhaalbaar

In mentoring heeft een mentee specifieke behoeften en moet hij of zij uitdagingen bespreken die niet noodzakelijk zijn gekoppeld aan bedrijfsbrede, top-down prestatie-initiatieven. Mentoring heeft ook het voordeel dat je je netwerk opbouwt door meerdere mentoren te ontmoeten en nieuwe contacten te leggen.

Bij coaching heeft de organisatie een specifieke vaardigheidskloof vastgesteld en worden een of meer coaches geselecteerd om een algemeen programma te bieden om verbeteringen aan te brengen. De inhoud wordt hergebruikt en veralgemeend, en een coach biedt doorgaans geen netwerkmogelijkheden voor een gecoachte.

Wat is geschikt voor uw organisatie?

Arganisaties die de betrokkenheid, prestaties en cultuur van hun werknemers willen verbeteren, moeten duidelijk voor ogen hebben of de werknemers meer baat hebben bij mentorschap of coaching.

Als een organisatie op zoek is naar algemene verbetering van prestaties, cultuur, kennisoverdracht en snelheid van loopbaanontwikkeling, is mentorschap het beste. In dit geval heeft elke mentee andere behoeften en zal een persoonlijke mentorrelatie al deze behoeften vervullen.

Als de organisatie een specifieke vaardigheidskloof heeft vastgesteld, bijvoorbeeld klachten over nieuwe managers of middenkader dat onervaren is of niet aan zijn trekken komt, kan een coachingsprogramma beter geschikt zijn om een gestandaardiseerde, herhaalbare training te bieden.

Samenvatting: Wanneer mentoring gebruiken

Mentoring is nodig wanneer:

  • U behoefte hebt aan Loopbaanontwikkeling, kennisoverdracht, cultuur, snelheid of persoonlijke vaardigheidsontwikkeling die uniek is voor alle medewerkers
  • U behoefte hebt aan opvolgingsplanning
  • U diversiteit op de werkplek moet bevorderen
  • U wilt dat de leerlingen de relaties aansturen
  • U geen gescreend curriculum klaar hebt liggen

Samenvatting: Wanneer coaching

Coaching is nodig wanneer:

  • Een bedrijf wil een specifieke vaardigheid van zijn werknemers in het algemeen aanscherpen
  • Een groep werknemers moet competenter worden op een bepaald gebied
  • Een nieuwe procedure of systeem wordt geïmplementeerd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *