The Land Ethic of Aldo Leopold

Summary

Etyka reprezentuje idealną normę, która ma być przewodnikiem dla ludzkiego zachowania. Chociaż stanowi ona cel dla korzyści społecznych, zwykle ma pewne podteksty, które są egoistyczne. Złota Reguła, pochodząca z czasów Mojżesza, uczy nas, by czynić dobro dla innych; choć brzmi to altruistycznie, w ostatecznym rozrachunku powinno przynieść korzyść nam samym. Okazywanie altruizmu swojemu potomstwu ma samolubne konsekwencje, przynajmniej na poziomie genetycznym. Lojalność wobec własnej społeczności, czy narodu, ma wydźwięk egoistyczny. Ale w miarę jak ktoś rozszerza restrykcyjne zasady społecznego zachowania z rodziny na naród i na rasę ludzką, aspekt etyczny wzrasta, a aspekt egoistyczny maleje. Kiedy restrykcyjne zasady społecznego zachowania rozciągają się na całą Ziemię, na biosferę, altruizm staje się przytłaczająco dominującą siłą przewodnią. Poczucie odpowiedzialności za całą społeczność, poczucie dumy z zapewnienia zrównoważonych systemów życia i miłość do pielęgnującej Ziemi – to wszystko staje się kwintesencją altruizmu; to radykalna esencja Etyki Ziemi Aldo Leopolda.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *