De landethiek van Aldo Leopold

Samenvatting

Een ethiek vertegenwoordigt een ideale norm die bedoeld is als leidraad voor menselijk gedrag. Hoewel een ethiek een maatschappelijk doel dient, heeft zij meestal ook een zelfzuchtige ondertoon. De Gulden Regel, die dateert uit de tijd van Mozes, leert ons goed te doen voor anderen; hoewel dit altruïstisch klinkt, zou het uiteindelijk goed moeten zijn voor onszelf. Het tonen van altruïsme aan het nageslacht heeft gevolgen voor het eigenbelang, althans op genetisch niveau. Loyaliteit aan de eigen gemeenschap, of aan de eigen natie, heeft een zelfzuchtige bijsmaak. Maar naarmate men de beperkende regels van sociaal gedrag uitbreidt van familie tot natie tot het menselijk ras, neemt het ethische aspect toe en het egoïstische aspect af. Wanneer de beperkende sociale gedragsregels worden uitgebreid tot de gehele Aarde, tot de biosfeer, wordt altruïsme de overheersende leidende kracht. Het gevoel van rentmeesterschap voor de hele gemeenschap, het gevoel van trots op het voorzien in duurzame levenssystemen, en de liefde voor de voedende Aarde, dit wordt de kwintessens van altruïsme; dit is de radicale essentie van de Land Ethiek van Aldo Leopold.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *