Wie geboren is op 8 april kan hartstochtelijk liefhebben, en het overwinnen van tegenslagen brengt hen plezier.

April 8 Verjaardag Horoscoop

Gierigheid in het werk en ijver – dit zijn de twee belangrijkste karaktereigenschappen. Ze staan altijd goed in het leven en streven voortdurend naar verantwoordelijke en leidinggevende posities. Zij vinden veel plezier in het overwinnen van tegenslagen, en door hun eigen pad te volgen en niemand hen voor te laten gaan, kunnen zij uiteindelijk hun eigen vijanden vormen die zij hartstochtelijk zullen bestrijden.

Maar wanneer zij zich onder buitensporige ontberingen en onontkoombare hachelijke situaties bevinden – hebben zij geen zin om met de situatie te worstelen. Zij geven eenvoudig hun gehele onderneming op, en hun rusteloze energie en ijver vinden onmiddellijk een nieuwe uitlaatklep en streven krachtdadig voorwaarts. Zolang ze maar niet op een ander obstakel stuiten dat hun momentum blokkeert.

april8

Hun geest is creatief en wemelt van ideeën. Ze zijn nobel van aard en in staat tot hartstochtelijke liefde. Maar het gebeurt soms dat ze misantropische neigingen vertonen. Tekortkomingen. Het kan vaak gebeuren dat iemand die op deze dag geboren is, geld verzamelt zonder een bepaald doel, en zich volledig richt op zijn aardse persoonlijkheid en de wereldse egoïstische impulsen. Dan beginnen zij het gouden kalf te aanbidden en geven blijk van een enorm materialisme.

Op dat moment tonen zij niet veel berouw in materiële zaken en benaderen zij de rijkdom van anderen nogal hebzuchtig. Zij worden dan ook gehinderd door allerlei zorgen: zij zijn bang dat zij hun bezit kwijtraken en uiteindelijk zou kunnen blijken dat het terecht was. Wat hen bedreigt. Ze dreigen hun rijkdom, waar ze zo hard voor gewerkt hebben, uiteindelijk door ongunstige omstandigheden te verliezen.

April 8 dierenriemteken Ram

April 8 – dierenriemteken

Als je op 8 april jarig bent is je dierenriemteken is Ram

Verjaardag Persoonlijkheid – 8 april

karakter voor 8 aprilkarakter : levendig, hoffelijk, ongeïnteresseerd, lui, prikkelbaar, bevooroordeeld;
beroep : filoloog, schoorsteenveger, tandarts;
kleuren : geel, crème, rood;
steen : maansteen;
dier : Ierse wolfshond;
plant : Borage;
geluksgetallen : 11,12,16,21,36,46
kracht geluksgetal : 34

April 8

April 8

Vakanties en waarnemingen – 8 april

  • Eerste dag waarop de Vasten- en Gebedsdag kan vallen, terwijl 14 april de laatste is; gevierd op de tweede vrijdag in april (Liberia)
  • Birkat Hachama (wordt eens in de 28 jaar gevierd), voor het laatst in 2009 en de volgende keer in 2037 (Hebreeuws)
  • Internationale Dag van de Roma
  • Boeddha’s Verjaardag, ook bekend als Hana Matsuri, “bloemenfeest” (Japan)
  • April 8 (Oosters-orthodoxe liturgie), middelste datum waarop Paaszondag kan vallen
  • Christelijke Feestdag: Anne Ayres (Episcopale Kerk (USA)), Constantina, Julie Billiart van Namen, Perpetuus, Walter van Pontoise, William Augustus Muhlenberg (Episcopale Kerk (USA))
  • DABDay â Draw A Bird Day (Internationaal)

Ga naar de volgende pagina en bekijk de beroemdste 8 april-verjaardagen

1 2Volgende pagina
Beoordeel ons

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *