Biologische antropologie

copyright Lucy B

Physische/biologische antropologie is de studie van de evolutie van de menselijke soort in verleden en heden en houdt zich vooral bezig met het begrijpen van de oorzaken van de huidige menselijke diversiteit. Binnen deze brede definitie vallen uiteenlopende gebieden als menselijke paleontologie, evolutiebiologie, menselijke genetica, vergelijkende anatomie en fysiologie, primatengedrag, menselijke gedragsecologie en menselijke biologie. Menselijke biologie omvat in ruime zin de gebieden van de moderne menselijke biologische variatie, menselijke ecologie, voeding en demografie. Wat de fysisch-biologische antropologie uniek maakt, is dat zij al deze gebieden bijdraagt tot ons begrip van de menselijke conditie.

Evolutionaire perspectieven omvatten de oorsprong van de moderne mens en van de moderne menselijke diversiteit; de relatie tussen klimaat en menselijke evolutie; de evolutie van taal en cognitie. Aan de basis van al deze gebieden ligt de interpretatie van archeologisch en paleontologisch bewijsmateriaal. Dit bewijsmateriaal wordt beschouwd binnen de bredere theoretische context van de evolutiebiologie en wordt bovendien gebaseerd op bewijsmateriaal uit vergelijkend morfologisch en gedragsonderzoek bij zowel mensen als niet-menselijke primaten.

Evolutiestudies strekken zich ook uit tot de moderne menselijke biologische en gedragsvariatie. Een fascinerend gebied dat momenteel in de belangstelling staat, is de mate waarin menselijk gedrag veeleer in de biologie dan in de cultuur is geworteld. Op het algemene gebied van de menselijke ecologie wordt de laatste tijd vooral aandacht besteed aan de gevolgen van veranderingen in klimaat, grondbezit en economie voor kwetsbare menselijke groepen. Dit gebied is ook van invloed op kwesties van milieubehoud in de moderne wereld. Deze meer recente belangstelling voor de menselijke ecologie staat naast de meer traditionele belangstelling voor de menselijke biologische variatie en de correlaten daarvan.

Tekst geschreven door: Professor Leslie Aiello

Aanbevolen bronnen

Films

De volgende film werd geproduceerd door filmmaker Ed Owles (opgenomen op de London Anthropology Day 2007)

Boeken

Homo Britannicus: The Incredible story of Human Life in Britain
Stringer, C. (Pengiun 2006)

How Humans Evolved: Fifth Edition
Boyd, R. and Silk, J. (WW Norton & Co. 2009)

Exploring Biological Anthropology: The Essentials
Stanford C. and Alles S.J. and Anton C.S (Prentice Hall, 2009)

Algemeen
http://www.becominghuman.org/ – Een interactieve documentaire geproduceerd door het Institute of Human Origins die gebruik maakt van multimedia, onderzoek en wetenschap om een beter begrip van het verloop van de menselijke evolutie te bevorderen.

https://www.understandingrace.org/- Een project van de American Anthropological Association dat het begrip ras verkent door te kijken door de ogen van de geschiedenis, de wetenschap en doorleefde ervaringen.

http://pin.primate.wisc.edu/idp/ – De International Directory of Primatology biedt allerlei informatie over onderzoek naar primaten, onderwijs en natuurbehoud.

Undergraduate en postgraduate programma’s in het Verenigd Koninkrijk

Zie de website van UCAS en de website van de London Anthropology Day.

Professionele organisaties, groepen en verenigingen
American Association of Physical Anthropologists – De AAPA is ’s werelds toonaangevende professionele organisatie voor fysische antropologen
Human Behavior and Evolution Society – HBES is een vereniging voor iedereen die de evolutie van menselijk gedrag bestudeert. De wetenschappelijke invalshoeken variëren van evolutionaire psychologie tot evolutionaire antropologie en culturele evolutie; en het lidmaatschap omvat onderzoekers uit een reeks disciplines in de sociale en biologische wetenschappen.
Evolutionary Anthropology Society – een sectie van de American Anthropological Association die al diegenen verenigt die geïnteresseerd zijn in het toepassen van de moderne evolutietheorie op de analyse van menselijke biologie, gedrag en cultuur.

Palaeoanthropology Society – brengt fysisch antropologen, archeologen, paleontologen, geologen en een reeks andere onderzoekers bijeen wier werk licht kan werpen op de gedragsmatige en biologische evolutie van hominiden.

British Association of Biological Anthropology and Osteoarchaelogy – BABAO bevordert de studie van menselijke bioarcheologie en osteoarcheologie met als doel de mensheid van het verleden tot het heden te begrijpen.

Society for the Study of Human Biology — De doelstellingen van de SSHB zijn de algemene bevordering en promotie van onderzoek in de biologie van menselijke populaties in al haar takken, waaronder menselijke variabiliteit en genetica, menselijk aanpassingsvermogen en ecologie, en menselijke evolutie.

Het Koninklijk Antropologisch Instituut van Groot-Brittannië en Ierland (RAI) – is ’s werelds langst gevestigde wetenschappelijke vereniging die zich toelegt op de bevordering van de antropologie (de studie van de mensheid) in haar breedste en meest omvattende betekenis.

Veldmogelijkheden
http://www.aaanet.org/sections/bas/ – Biologische Antropologie Sectie van de AAA, die de huidige veldschoolmogelijkheden publiceert.

Disclaimer: De bovenstaande informatie wordt alleen ter informatie en begeleiding verstrekt. Het mag niet worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of anderszins door het Koninklijk Antropologisch Instituut (RAI) van enige externe instelling die wordt vermeld. Verder aanvaardt de RAI geen verantwoordelijkheid voor materiaal gemaakt door externe partijen of de inhoud van externe websites.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *