Florida Notary Acknowledgment Form

Het Florida notary acknowledgment form is een verklaring die aan een juridisch document, of een ander type document, wordt gehecht om de echtheid van de handtekeningen daarin te bevestigen. De taak van een notaris is niet om de legitimiteit van het document zelf te bevestigen, maar om de identiteit van alle ondertekenende partijen te verifiëren en ervoor te zorgen dat zij het document uit vrije wil hebben ondertekend. Alle betrokken partijen moeten zich met een geldige foto legitimeren, tenzij de notaris de persoon persoonlijk herkent. Het verdient aanbeveling handtekeningen te zetten in aanwezigheid van de notaris in plaats van ze van tevoren in te vullen. Zodra de identificatie en de verificatie van de handtekening zijn voltooid, kan de notaris het ontvangstbewijs invullen. Het document is officieel notarieel bekrachtigd zodra de notaris zijn handtekening en zegel op het bevestigingsformulier zet.

Wetgeving – § 695.25

Handboek voor notarissen – Een uitgebreide gids over het proces om notaris te worden en de plichten, verantwoordelijkheden en wetten die bij dit beroep horen.

Stap 1 – Notarissen zijn op veel openbare locaties te vinden, waaronder de volgende:

  • Banken en kredietverenigingen (Wells Fargo heeft de meeste locaties in de hele staat)
  • UPS Stores
  • Private Notary Services

Stap 2 – Breng het ingevulde document (met uitzondering van de handtekeningvelden) naar de notaris, samen met een identiteitsbewijs met foto. Als de persoon persoonlijk door de notaris kan worden herkend, wordt dit beschouwd als voldoende identificatie.

Stap 3 – Zodra de notaris de identificatie van alle betrokken partijen heeft bevestigd, kunnen de handtekeningen op het document worden gezet. (Handtekeningvelden kunnen vooraf worden ingevuld bij het laten erkennen van een document; het wordt echter aanbevolen dat de notaris getuige is bij het ondertekenen van het document.)

Stap 4 – De notaris vult het juiste formulier/certificaat/verklaring in nadat alle identiteiten zijn bevestigd en alle handtekeningen op het document zijn gezet.

Verifieer een notaris in Florida

Stap 1 – Bezoek de website van de Florida Notary Public.

Stap 2 – Voer zoveel mogelijk informatie in de zoekmachine in. Op zijn minst moet een achternaam worden opgegeven om te kunnen zoeken. Klik op verzenden.

Stap 3 – In de lijst met resultaten worden de naam, geboortedatum, notaris-ID, commissie, vervaldatum, bindingsagentschap en adres weergegeven van notarissen die aan de zoekparameters voldoen.

Hoe te schrijven (voor notaris)

Download: Adobe PDF, MS Word, OpenDocumen

Deel 1. Notaris Inleiding

(1) Locatie. Een sleutelreferentie die papierwerk voor handtekeningen waarvoor notariële bekrachtiging vereist is, zal zoeken is het graafschap en de staat waar het onderwerp zijn of haar handtekening zet. Dit sjabloon geeft aan in welke staat de notariële akte wordt opgesteld, maar de exacte county moet worden vermeld.

Deel 2. Bespreking van de identiteit

(2) Presentatie van het onderwerp. De wijze waarop de handtekening van de proefpersoon aan de notaris in Florida wordt overhandigd, is van belang voor toekomstige beoordelaars die bewijs willen zien dat er een geldige handtekening is gezet. Zo moet worden aangegeven of het onderwerp het betreffende document in de fysieke aanwezigheid van de Florida Notary heeft ondertekend of dat de ondertekening online heeft plaatsgevonden.

Deel 3. Date Of Appearance

(3) Huidige Datum. De datum waarop de notariële ondertekening heeft plaatsgevonden dient te worden weergegeven als een formele kalenderdatum die begint met de tweecijferige dag van de maand, inclusief de naam van de maand, en vervolgens wordt aangevuld met het viercijferige jaar.

Deel 5. Ondertekening Subject

(4) Naam van het Subject. De volledige naam van de persoon voor wie de notariële akte is vereist, moet worden vermeld voordat de Florida Notary zijn of haar legitimatiebewijs afgeeft.

Deel 6. Notariële akten

(5) Zegel. Het zegel van de notaris is een vereiste in de staat Florida voor deze procedure. Sommige notarissen kunnen naast een zegelstempel ook een reliëfstempel gebruiken, maar in alle gevallen is het zegel van de notaris verplicht, of het nu in reliëf is of niet. Hierop staan gewoonlijk de naam, de staat, het commissienummer en de vervaldatum van de commissie. Als de Florida Notary die dit zegel verstrekt, moet u ervoor zorgen dat uw zegel deze informatie bevat.

(6) Handtekening van de notaris. Dit document vereist dat de Florida Notary zijn of haar naam ondertekent.

Deel 5. Verificatie van de Aanwezige

(7) Bewijs van Identiteit. Als u als Notary Public een persoonlijke kennis heeft van de identiteit van de Subject, dan kan dit worden beschouwd als een geldig bewijs en moet dit worden aangegeven met een referentiepunt (d.w.z. buurman). Anders moet het ID-nummer op het papierwerk dat de persoon met de handtekening gebruikt om zijn of haar identiteit te bewijzen en een aantekening van het gebruikte type ID worden overgelegd. Bijvoorbeeld, een paspoort, Florida State ID, of Florida Driver’s License zijn aanvaardbare vormen van identificatie voor de meeste soorten handtekeningen. Zodra dit is voltooid, moet de Florida Notary Public het notariële papierwerk vrijgeven aan de ondertekenaar. Vermeld moet worden dat het als notaris in Florida over het algemeen wordt aanbevolen om een register bij te houden van de notariële akten die zijn voltooid met een korte beschrijving van de ondertekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *