Stormfront boven Lake Superior, VS
Credit: EPA

Wanneer een front over een gebied trekt, betekent dat een verandering in het weer. Veel fronten veroorzaken weersverschijnselen zoals regen, onweer, windstoten en tornado’s. Bij een koufront kunnen er dramatische onweersbuien ontstaan. Bij een warm front kunnen er lage stratuswolken ontstaan.

Wat is een weerfront?

Een weerfront is een overgangszone tussen twee verschillende luchtmassa’s aan het aardoppervlak. Elke luchtmassa heeft unieke temperatuur- en vochtigheidskenmerken. Vaak is er sprake van turbulentie bij een front, dat is de grens waar twee verschillende luchtmassa’s samenkomen. De turbulentie kan wolken en stormen veroorzaken.

In plaats van wolken en stormen te veroorzaken, veroorzaken sommige fronten slechts een verandering in temperatuur. Sommige stormfronten veroorzaken echter de grootste stormen op aarde. Tropische golven zijn fronten die zich ontwikkelen in de tropische Atlantische Oceaan voor de kust van Afrika. Deze fronten kunnen zich ontwikkelen tot tropische stormen of orkanen als de omstandigheden dat toelaten.

Fronten bewegen zich gedurende meerdere dagen over het aardoppervlak. De richting van de beweging wordt vaak gestuurd door sterke winden, zoals straalstromen. Landvormen zoals bergen kunnen het pad van een front ook veranderen.

Er zijn vier verschillende soorten weerfronten: koude fronten, warme fronten, stationaire fronten, en occluderende fronten.

Koudfront

Een zijaanzicht van een koudfront (A, boven) en hoe het wordt weergegeven op een weerkaart (B, onder).

Credit: Lisa Gardiner

Een koufront ontstaat wanneer een koude luchtmassa tegen een warmere luchtmassa duwt. Koufronten kunnen dramatische weersveranderingen veroorzaken. Ze bewegen snel, tot wel twee keer zo snel als een warm front. Als een koufront een gebied binnentrekt, duwt de zwaardere (dichtere) koele lucht onder de lichtere (minder dichte) warme lucht, waardoor deze opstijgt in de troposfeer. De opgestegen warme lucht voor het front produceert cumulus- of cumulonimbuswolken en onweersbuien, zoals in de afbeelding links (A).

Als het koufront passeert, worden de winden vlagerig. Er is een plotselinge daling van de temperatuur, en ook zware regen, soms met hagel, donder, en bliksem. De atmosferische druk verandert van dalend naar stijgend bij het front. Nadat een koufront door uw gebied is getrokken, kunt u merken dat de temperatuur koeler is, de regen is opgehouden en de cumuluswolken zijn vervangen door stratus- en stratocumuluswolken of een heldere hemel.

Op weerkaarten wordt een koufront weergegeven door een ononderbroken blauwe lijn met ingevulde driehoekjes erlangs, zoals op de kaart links. De driehoekjes zijn als pijlpunten die in de richting wijzen waarin het front beweegt. Op de kaart zie je dat de temperatuur aan de grond verandert van warm naar koud als je de frontlijn passeert.

Warm front

Een zijaanzicht van een warm front (A, boven) en hoe het wordt weergegeven op een weerkaart (B, onder).

Credit: Lisa Gardiner

Een warmtefront vormt zich wanneer een warme luchtmassa tegen een koelere luchtmassa duwt, zoals te zien is op de afbeelding rechts (A). Warme fronten brengen vaak stormachtig weer met zich mee, omdat de warme luchtmassa aan de oppervlakte boven de koele luchtmassa uitstijgt, waardoor wolken en stormen ontstaan. Warme fronten bewegen langzamer dan koude fronten, omdat het moeilijker is voor de warme lucht om de koude, dichte lucht over het aardoppervlak te duwen. Warme fronten vormen zich vaak aan de oostkant van lagedruksystemen, waar warmere lucht uit het zuiden naar het noorden wordt geduwd.

Voor een warm front zie je vaak hoge wolken zoals cirrus, cirrostratus, en middelbare wolken zoals altostratus. Deze wolken vormen zich in de warme lucht die hoog boven de koele lucht hangt. Als het front over een gebied trekt, worden de wolken lager, en is regen waarschijnlijk.

Op weerkaarten wordt de locatie van een warmtefront weergegeven door een ononderbroken rode lijn met rode, ingevulde halve cirkels erlangs, zoals op de kaart hiernaast (B). De halve cirkels geven de richting aan waarin het front zich beweegt. Ze staan aan de kant van de lijn waar het front naartoe beweegt. Op de kaart zie je dat de temperatuur aan de grond voor het front koeler is dan erachter.

Stationair front

Een stationair front wordt op een kaart weergegeven door driehoeken die de ene kant op wijzen en halve cirkels die de andere kant op wijzen.

Credit: Lisa Gardiner

Een stationair front ontstaat wanneer een koufront of een warm front niet meer beweegt. Dit gebeurt wanneer twee luchtmassa’s tegen elkaar aan duwen, maar geen van beide krachtig genoeg is om de ander in beweging te brengen. Winden die evenwijdig aan het front waaien in plaats van er loodrecht op, kunnen helpen het front op zijn plaats te houden.

Een stationair front kan dagenlang blijven liggen. Als de windrichting verandert, komt het front weer in beweging en wordt het een koufront of een warmtefront. Of het front kan uiteenvallen.

Omdat een stationair front de grens tussen twee luchtmassa’s markeert, zijn er vaak verschillen in luchttemperatuur en wind aan weerszijden van het front. Langs een stationair front is het vaak bewolkt en valt er vaak regen of sneeuw, vooral als het front zich in een gebied met lage luchtdruk bevindt.

Op een weerkaart wordt een stationair front weergegeven als afwisselend rode halve cirkels en blauwe driehoeken, zoals in de afbeelding links. Merk op hoe de blauwe driehoeken in de ene richting wijzen, en de rode halve cirkels in de tegenovergestelde richting.

Occluded Front

Een occluded front wordt op een weerkaart weergegeven door een paarse lijn met afwisselend driehoekjes en halve cirkels.

Credit:Lisa Gardiner

Soms volgt een koufront vlak achter een warm front. Een warme luchtmassa duwt in een koudere luchtmassa (het warme front), en vervolgens duwt een andere koude luchtmassa in de warme luchtmassa (het koude front). Omdat koufronten sneller bewegen, is de kans groot dat het koufront het warme front inhaalt. Dit wordt een occluded front genoemd.

Bij een occluded front ontmoet de koude luchtmassa van het koude front de koele lucht die voor het warme front lag. De warme lucht stijgt op als deze luchtmassa’s samenkomen. Geoccludeerde fronten vormen zich meestal rond gebieden met lage luchtdruk.

Er valt vaak neerslag langs een geoccludeerd front uit cumulonimbus of nimbostratus wolken. De wind verandert van richting als het front passeert en de temperatuur warmt op of koelt af.

Op een weerkaart, links afgebeeld, ziet een occluderend front eruit als een paarse lijn met afwisselend driehoeken en halve cirkels die wijzen in de richting waarin het front beweegt. Het eindigt bij een lagedrukgebied dat met een grote ‘L’ op de kaart is aangegeven, en begint aan het andere eind wanneer koude- en warmtefronten op elkaar aansluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *