North Carolina: Sales Tax Handbook

North Carolina Sales Tax Exemption / Resale Forms2 PDFs

Als u een detailhandelaar bent die aankopen doet voor wederverkoop, of een aankoop moet doen die is vrijgesteld van de omzetbelasting in North Carolina, hebt u het juiste vrijstellingscertificaat voor de omzetbelasting van North Carolina nodig voordat u belastingvrije aankopen kunt gaan doen. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u belastingvrij inkopen kunt doen in North Carolina, en worden twee vrijstellingsformulieren voor de omzetbelasting van North Carolina vermeld die u kunt downloaden.

Drukbare vrijstellingscertificaten voor de omzetbelasting van North Carolina

Wij hebben twee vrijstellingsformulieren voor de omzetbelasting van North Carolina die u kunt afdrukken of als PDF-bestand kunt opslaan. Als een van deze links niet werkt, of als u het formulier dat u nodig hebt niet kunt vinden, laat het ons dan weten. U kunt hier wederverkoopcertificaten voor andere staten vinden.

Gestroomlijnd certificaat van vrijstelling omzetbelasting Nu downloaden
Gestroomlijnd certificaat van vrijstelling omzetbelasting Nu downloaden
Sales Tax Certificate of Exemption (Multistate) Download nu

North Carolina staat het gebruik toe van uniforme vrijstellingscertificaten voor de omzetbelasting, dit zijn algemene vrijstellingscertificaten die in meerdere staten kunnen worden gebruikt. Meer informatie over deze uniforme certificaten vindt u onderaan deze pagina.

Hoe gebruikt u vrijstellingscertificaten voor de omzetbelasting in North Carolina

Een vrijstellingscertificaat voor de omzetbelasting is een formulier dat u zelf kunt invullen en waarin u verklaart dat u voldoet aan de voorwaarden voor het doen van aankopen zonder omzetbelasting. U moet dit certificaat overleggen aan de verkoper bij wie u de vrijgestelde aankoop doet – het is aan de verkoper om te verifiëren of u inderdaad in aanmerking komt voor een belastingvrije aankoop.

De staat North Carolina stelt bepaalde formulieren ter beschikking die u kunt gebruiken wanneer u belastingvrije artikelen wilt kopen, zoals geneesmiddelen op recept.
Het “Certificaat van Vrijstelling” kan worden beschouwd als een algemeen vrijstellingscertificaat, omdat het geldig is voor meerdere artikelen.
De formulieren kunnen op deze pagina worden gedownload.
Om het certificaat toe te passen, moet de koper eerst de verkoper zijn schriftelijke certificaat overhandigen, waarmee de vrijstelling wettelijk wordt gedocumenteerd. Het certificaat moet de datum bevatten waarop het is gemaakt, de handtekening van de koper of een werknemer of agent die namens de koper heeft getekend, de adressen en namen van zowel de verkoper als de koper, de rechtsgrondslag van de vrijstelling waarvan gebruik wordt gemaakt, het fiscale registratie- of bedrijfsvergunningsnummer van de koper, en een beschrijving van de koopwaar die de koper wenst aan te schaffen.

Hoe lang is mijn vrijstellingscertificaat voor de omzetbelasting van North Carolina goed voor?

Blanket certificaten blijven oneindig geldig (zolang de koper terugkerende aankopen doet, ten minste een per jaar) totdat het wordt geannuleerd door de koper. Opgemerkt moet worden dat de enige verkoop die de enige certificaat dekt zijn verkoop voor wederverkoop, hoewel niet door een aannemer van plan om het onroerend goed zelf te gebruiken.

Kan ik gebruik maken van een blanket resale vrijstelling certificaat in North Carolina?

North Carolina staat het gebruik van een algemeen wederverkoopcertificaat toe, wat betekent dat een enkel certificaat dat bij de verkoper is opgeslagen, kan worden hergebruikt voor alle vrijgestelde aankopen die bij die verkoper worden gedaan. Er hoeft niet voor elke transactie een nieuw certificaat te worden gemaakt.

Aanvaarding van uniforme verkoopbelastingcertificaten in North Carolina

North Carolina is lid van de Streamlined Sales and Use Tax Agreement, een interstatelijk consortium met als doel de naleving van de verkoopbelastingen in de aangesloten staten zo eenvoudig mogelijk te maken.

Omdat North Carolina lid is van deze overeenkomst, kunnen kopers het Multistate Tax Commission (MTC) Uniform Sales Tax Certificate gebruiken wanneer zij in aanmerking komende, van omzetbelasting vrijgestelde aankopen doen bij verkopers in North Carolina.

De volgende richtlijnen worden gegeven voor het gebruik van het MTC Uniform Sales Tax Certificate in North Carolina:

Dit certificaat is niet geldig als een vrijstellingscertificaat of indien ondertekend door een persoon zoals een aannemer die van plan is het goed te gebruiken. Het gebruik ervan is onderworpen aan G.S. 105-164.28 en alle administratieve regels of richtlijnen met betrekking tot wederverkoopcertificaten.

Vereenvoudig de naleving van de North Carolina-verkoopbelasting! Wij bieden databases met tarieven voor de omzetbelasting voor bedrijven die hun eigen omzetbelasting beheren, en kunnen u ook in contact brengen met bedrijven die de berekening en indiening van de omzetbelasting volledig kunnen automatiseren. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar North Carolina Sales Tax HandbookTop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *