Overlevingskansen voor leverkanker

Overlevingskansen kunnen u een idee geven van het percentage mensen met dezelfde soort kanker en hetzelfde stadium van kanker dat nog in leven is na een bepaalde periode (meestal 5 jaar) na de diagnose. Ze kunnen u niet vertellen hoe lang u zult leven, maar ze kunnen u wel een beter inzicht geven in hoe waarschijnlijk het is dat uw behandeling succesvol zal zijn.

Bedenk wel dat overlevingscijfers schattingen zijn en vaak gebaseerd zijn op eerdere resultaten van grote aantallen mensen die een specifieke vorm van kanker hadden, maar dat ze niet kunnen voorspellen wat er in het geval van een bepaalde persoon zal gebeuren. Deze statistieken kunnen verwarrend zijn en ertoe leiden dat u nog meer vragen hebt. Praat met uw arts over hoe deze cijfers op u van toepassing kunnen zijn, want hij of zij is bekend met uw situatie.

Wat is een 5-jaars relatieve overlevingskans?

Een relatieve overlevingskans vergelijkt mensen met dezelfde soort en hetzelfde stadium van kanker met mensen in de totale bevolking. Als bijvoorbeeld de relatieve 5-jaarsoverleving voor een bepaald stadium van leverkanker 30% bedraagt, betekent dit dat mensen die deze vorm van kanker hebben gemiddeld 30% meer kans hebben om na de diagnose nog ten minste vijf jaar te leven dan mensen die deze vorm van kanker niet hebben.

Waar komen deze cijfers vandaan?

De American Cancer Society baseert zich op informatie uit de SEER-database*, die wordt onderhouden door het National Cancer Institute (NCI), om overlevingsstatistieken voor verschillende soorten kanker te verstrekken.

De SEER-database houdt de 5-jaars relatieve overlevingskansen voor leverkanker in de Verenigde Staten bij, op basis van de mate waarin de kanker zich heeft uitgezaaid. De SEER-databank groepeert kankers echter niet volgens AJCC TNM-stadia (stadium 1, stadium 2, stadium 3, enz.). In plaats daarvan worden kankers ingedeeld in plaatselijke, regionale en verre stadia:

  • Plaatselijk: Er zijn geen tekenen dat de kanker zich buiten de lever heeft uitgezaaid.
  • Regionaal: De kanker is buiten de lever uitgezaaid naar nabijgelegen structuren of lymfeklieren.
  • Distant: De kanker is uitgezaaid naar verre delen van het lichaam, zoals de longen of botten.

5-jaars relatieve overlevingskansen voor leverkanker

Deze getallen zijn gebaseerd op mensen bij wie tussen 2010 en 2016 leverkanker (of intrahepatische galwegen) is vastgesteld.

td>

Alle SEER-stadia samen

SEER stadium

5-jaar relatieve overlevingskans

Lokaal

34%

Regionaal

12%

District

3%

20%

In het algemeen, zijn de overlevingskansen hoger voor mensen die hun kanker operatief kunnen laten verwijderen, ongeacht het stadium. Studies hebben bijvoorbeeld aangetoond dat patiënten met kleine, resectabele (verwijderbare) tumoren die geen levercirrose of andere ernstige gezondheidsproblemen hebben, het waarschijnlijk goed zullen doen als hun kanker wordt verwijderd. Bij mensen met leverkanker in een vroeg stadium die een levertransplantatie ondergaan, ligt het vijfjaarsoverlevingspercentage tussen de 60% en 70%.

Inzicht in de cijfers

  • Mensen bij wie nu leverkanker wordt vastgesteld, hebben mogelijk betere vooruitzichten dan uit deze cijfers blijkt. Behandelingen verbeteren in de loop van de tijd, en deze cijfers zijn gebaseerd op mensen bij wie de diagnose ten minste vijf jaar eerder is gesteld en behandeld.
  • Deze cijfers hebben alleen betrekking op het stadium van de kanker op het moment dat deze voor het eerst wordt vastgesteld. Ze zijn niet later van toepassing als de kanker groeit, zich uitbreidt of na behandeling terugkomt.
  • Deze getallen houden niet met alles rekening. De overlevingspercentages zijn gegroepeerd op basis van de mate van uitzaaiing van de kanker, maar ook uw leeftijd, algemene gezondheidstoestand, de reactie van de kanker op de behandeling en andere factoren zijn van invloed op uw vooruitzichten.

*SEER = Surveillance, Epidemiology, and End Results

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *