Een werknemer die zich niet meldt op het werk wanneer dat wordt verwacht of zich niet meldt om zijn/haar afwezigheid te melden gedurende vijf opeenvolgende dagen of meer, kan worden beschouwd als iemand die zijn/haar functie heeft opgegeven en kan, afhankelijk van het personeelsprogramma (PPSM of CAO) dat op de werknemer van toepassing is, worden onderworpen aan scheiding of ontslag zonder voorafgaande disciplinaire maatregelen.

Om te bepalen of ontslag of afsplitsing gerechtvaardigd is, kunt u het volgende overwegen:

 • Wat is de prestatie- en gedragsgeschiedenis van de werknemer? Zijn er eerdere no-show voorvallen geweest?
 • Zijn er recente afwezigheden geweest wegens ziekte of persoonlijke problemen?
 • Bent u zich ervan bewust, of vermoedt u, dat de werknemer een middelenmisbruiker is?
 • Wat zijn de verlofopbouwsaldi van de werknemer?
 • Hebben andere werknemers u in vertrouwen informatie verstrekt?
 • Heeft u geprobeerd telefonisch contact met de werknemer op te nemen? Per e-mail? Hoeveel pogingen heeft u ondernomen?
 • Hoe is uw afdeling in het verleden met soortgelijke situaties omgegaan?

U moet proberen om schriftelijk met de werknemer te communiceren voordat u een beslissing neemt om hem te ontslaan of te scheiden. Een intentieverklaring aan de werknemer moet:

 • Informeer de werknemer dat hij/zij zonder goedkeuring afwezig is.
 • Eis onmiddellijke verduidelijking van zijn/haar status of verklaring van de afwezigheid.
 • Specifieer aan wie en tegen wanneer deze informatie moet worden verstrekt.
 • Informeer de werknemer dat hij/zij zal worden geacht zijn/haar functie te hebben opgegeven als hij/zij niet aan deze eis voldoet.

Als de werknemer gehoor geeft aan deze vraag om informatie en weer aan het werk gaat, kunnen disciplinaire maatregelen op zijn plaats zijn (zie hoofdstuk 22, Disciplinaire maatregelen nemen).

Als de werknemer niet reageert en/of niet weer aan het werk gaat, controleer dan de betreffende CAO of het PPSM-beleid om te bepalen wat de volgende stappen zijn. Het beleid en sommige CAO’s geven aan dat het opgeven van werk wordt beschouwd als ontslag. Andere CAO’s bepalen dat de werknemer wordt ontslagen volgens de procedure die in het betreffende contract wordt beschreven. In beide gevallen wordt u dringend aangeraden uw Centrale HR Business Partner of Employee Relations Consultant te raadplegen, die u kan helpen uw opties te overwegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *