Resistente Folliculitis van de Hoofdhuid Secundair aan Demodex Infestatie

Folliculitis is een veel voorkomende klacht die in de dermatologische praktijk wordt gezien. De differentiaaldiagnose van folliculitis is breed en omvat ook Demodex folliculitis. Bij de mens zijn de mijtensoorten Demodex folliculorum en Demodex brevis aangetroffen in het haarzakje. D folliculorum wordt meestal aangetroffen in het folliculaire infundibulum; D brevis komt voor in de talgklieren en meibomiaanklieren.1 Hoewel de prevalentie van Demodex bijna 100% bedraagt bij volwassenen van middelbare leeftijd en oudere volwassenen,1 is de dichtheid van mijten normaal gesproken laag bij een gezonde huid.2Demodexmijten worden alleen als pathogeen beschouwd wanneer ze in grote aantallen of intradermaal worden aangetroffen3 ; daarom is gesuggereerd dat D folliculorum een rol kan spelen bij diverse papuleuze en pustuleuze erupties van hoofd en hals, zoals demodicosis en rosacea.3 Wij onderzoeken een geval van folliculitis van de hoofdhuid als gevolg van een Demodexinfectie en de rol die dit organisme speelt in de pathogenese van folliculitis, alsmede de beschikbare behandelingsmogelijkheden.

Casusverslag

Een 57-jarige blanke man meldde zich in juni 2004 op onze afdeling met een “geïnfecteerde hoofdhuid” en hoofdhuidirritatie sinds 2 maanden. De diagnose bacteriële folliculitis werd gesteld en de patiënt werd behandeld met clindamycine 1% gel tweemaal daags gedurende 1 maand. Hij kwam in juli 2004 voor follow-up met aanhoudende klachten van hoofdhuidpruritus en huiduitslag (figuur 1). De resultaten van een onderzoek toonden een dieproze plaque van 10X7 cm op de hoofdhuid met hyperkeratose en pustels. Een ectoparasieten nat preparaat van een van de pustels onthulde de aanwezigheid van verschillende Demodex mijten (Figuur 2). De patiënt werd behandeld met sulfacetamide 10% plus zwavel 5% crème tweemaal daags, in aanvulling op een 2-weekse kuur van seleniumsulfide 2,5% shampoo eenmaal daags. Toen de patiënt in september 2004 werd teruggezien voor follow-up, was zijn hele hoofdhuid opgeklaard (figuur 3). Hij werd geïnstrueerd om de seleniumsulfide 2,5% shampoo tweemaal per week gedurende 6 maanden te blijven gebruiken om herhaling te voorkomen.

Ga naar de PDF om de figuren te bekijken

Commentaar

De Demodexmijt is een alomtegenwoordige geleedpotige die ongeveer 0,1 tot 0,4 mm lang is. Hij tast vooral de gebieden rond de oogleden, neus en gehoorgangen van menselijke gastheren aan.4 De levenscyclus van de mijt is 18 tot 24 dagen. De vrouwelijke mijt legt 20 tot 24 eitjes in een haarfollikel waar de eitjes worden gevoed door de omringende pilosebaceous unit. De eieren komen uit en de nimfen blijven leven in de follikel waar hun voornaamste voedselbron bestaat uit menselijke klierafscheidingen.5 De mijt is in de eerste plaats een asymptomatische bewoner van menselijke haarfollikels en berokkent de gastheer geen schade.1

De rol van D folliculorum in cutane ziekten bij de mens blijft controversieel. De pathogeniteit is moeilijk vast te stellen vanwege de lokalisatie van de ziekte, de wijdverspreide prevalentie van infectie met de D folliculorum mijt, en het obligate karakter van de parasiet; daarom is het aantonen van de aanwezigheid van de mijt op zichzelf niet voldoende bewijs om de pathogeniteit vast te stellen.6 Resultaten van immunohistochemische kleuring hebben aangetoond dat helper T-lymfocyten overheersen in het huidinfiltraat van demodicosis, wat een mogelijke rol van celgemedieerde immuunrespons en vertraagde overgevoeligheid suggereert.7 Er zijn ook aanwijzingen voor een humorale immuunresponscomponent met verhoogde macrofagen en Langerhanscellen in aanwezigheid van aantasting door Demodex.7

Demodexmijten zijn geïmpliceerd als veroorzaker van rosacea en pustuleuze folliculitis.6 Het is belangrijk om rekening te houden met de mogelijkheid dat de vasculaire veranderingen van rosacea een omgeving creëren die gunstig is voor de vermenigvuldiging van Demodex mijten en hun penetratie in de dermis.8 Forton en Seys6 meldden dat Demodex mijten geassocieerd zijn met de inflammatoire symptomen van rosacea en dat de mijten in grotere aantallen en hogere frequenties aanwezig zijn bij patiënten met rosacea. Daarnaast evalueerden Georgala et al7 het belang van D folliculorum in de etiologie en het beloop van rosacea en toonden aan dat D folliculorum werd aangetroffen bij 83 (90,2%) van de 92 onderzochte rosacea-patiënten, maar bij slechts 11 (11,9%) van de 92 controles, waarmee werd geconcludeerd dat, hoewel Demodex mijten misschien niet de oorzaak van rosacea zijn, ze wel een belangrijke cofactor kunnen vormen. Tenslotte onderzocht Vollmer9 388 follikels in 24 huidresecties op de aanwezigheid van histologische folliculitis en Demodex mijten. De resultaten toonden aan dat Demodex mijten werden gevonden in 87 (42%) van 208 follikels met ontsteking, maar in slechts 18 (10%) van 180 follikels zonder ontsteking. Bovendien vertoonden 87 (83%) van 105 follikels met Demodex ontsteking, wat een niet-willekeurige associatie tussen deze 2 entiteiten aantoonde.9 Een studie van Meinking et al10 ondersteunde de snelle genezing van papulopustuleuze dermatose van de hoofdhuid en granulomateuze rosacea bij behandeling met scabicide preparaten zoals permethrine of ivermectine, en ondersteunde daarmee de pathogene rol van Demodex in papulopustuleuze erupties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *