Prawa wyborcze: Osoby z przeszłością kryminalną

Wersje do druku

Wymagania kwalifikacyjne

Możesz zarejestrować się do głosowania i głosować, jeśli jesteś:

 • Obywatelem Stanów Zjednoczonych i mieszkańcem Kalifornii,
 • 18 lat lub więcej w Dniu Wyborów,
 • Nie odbywa obecnie kary więzienia stanowego lub federalnego za popełnienie przestępstwa, oraz
 • Nie jest obecnie uznany przez sąd za osobę psychicznie niekompetentną do głosowania (więcej informacji znajdziesz w części Prawa wyborcze: Osoby podlegające nadzorowi konserwatorskiemu).

Osoby z przeszłością kryminalną, które mogą zarejestrować się w celu głosowania:

 • W więzieniu okręgowym:
  • Odbywający wyrok za wykroczenie (wykroczenie nigdy nie wpływa na prawo do głosowania)
  • Ponieważ pobyt w więzieniu jest warunkiem zwolnienia warunkowego (wykroczenie lub przestępstwo)
  • Odbywający karę więzienia za przestępstwo
  • Oczekujący na proces
 • Na zwolnieniu warunkowym
 • Na dozorze kuratora
 • Na obowiązkowym nadzorze
 • Nadzorze środowiskowym pona nadzorze społecznym po zwolnieniu
 • na federalnym zwolnieniu nadzorowanym
 • Osoba z orzeczeniem o opiece nad nieletnimi

Osoby z przeszłością kryminalną, które nie mogą się zarejestrować i głosować:

Obecnie odbywający karę więzienia stanowego lub federalnego za skazanie za przestępstwo w:

 • Zakładzie karnym stanowym
 • Zakładzie karnym federalnym
 • Zakładzie karnym okręgowym lub innym zakładzie karnym*

UWAGA: Po zakończeniu odbywania kary, prawo do głosowania zostaje przywrócone; jednakże, należy zarejestrować się online na stronie RegisterToVote.ca.gov lub wypełnić papierową kartę rejestracyjną wyborcy.

*Kodeks Karny Kalifornii, sekcja 2910 zezwala Departamentowi Więziennictwa i Rehabilitacji w Kalifornii (California Department of Corrections and Rehabilitation, CDCR) na zawieranie umów z władzami lokalnymi w celu umieszczenia przestępców w więzieniu okręgowym lub innym zakładzie poprawczym. Osoba odbywająca karę więzienia stanowego, która jest umieszczona w lokalnym więzieniu lub innej placówce w takich okolicznościach, nie może zarejestrować się i głosować.

Pytania

Jeśli nie jesteś pewien, jaki rodzaj kary odbywasz, zapytaj pracowników zakładu karnego.

Jak zarejestrować się do głosowania

Wykorzystaj to narzędzie, aby określić swoje uprawnienia: Odzyskaj swój głos

Możesz poprosić o kartę rejestracji wyborcy u Sekretarza Stanu lub w okręgowym urzędzie wyborczym. Jeśli przebywa Pan(i) w więzieniu i jest Pan(i) uprawniony(a) do głosowania, ma Pan(i) prawo do otrzymania karty rejestracyjnej wyborcy.

Może Pan(i) również złożyć wniosek o rejestrację do głosowania na stronie internetowej Sekretarza Stanu RegisterToVote.ca.gov. Wniosek o rejestrację wyborcy musi zostać otrzymany lub opatrzony datą stempla pocztowego na co najmniej piętnaście (15) dni przed Dniem Wyborów, aby był uprawniony do głosowania w tych wyborach. W wyborach przeprowadzanych przez urzędnika wyborczego twojego okręgu, możesz „warunkowo” zarejestrować się i głosować tymczasowo w urzędzie wyborczym twojego okręgu po upływie 15-dniowego terminu rejestracji wyborców. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę internetową Sekretarza Stanu dotyczącą rejestracji i głosowania w tym samym dniu (https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/) lub skontaktować się z urzędnikiem wyborczym swojego okręgu.

Karty rejestracyjne wyborców oraz materiały do głosowania są dostępne w języku angielskim, chińskim, hindi, japońskim, khmerskim, koreańskim, hiszpańskim, tagalog, tajskim i wietnamskim. Karty rejestracyjne dla wyborców są dostępne w większości bibliotek publicznych i urzędów państwowych. Zobacz załączoną listę, aby uzyskać informacje kontaktowe stanowych i lokalnych biur wyborczych.

Głosowanie pocztą

Jeśli jesteś już zarejestrowany do głosowania pod obecnym adresem zamieszkania, możesz poprosić o kartę do głosowania pocztą kontaktując się ze swoim okręgowym biurem wyborczym. Po otrzymaniu wniosku o kartę wyborczą „vote-by-mail”, musisz ją wypełnić i odesłać do biura wyborczego w swoim hrabstwie na co najmniej siedem (7) dni przed Dniem Wyborów.

Jeżeli nie jesteś zarejestrowany do głosowania pod obecnym adresem domowym, możesz zarejestrować się lub ponownie zarejestrować się do głosowania i poprosić o kartę wyborczą „vote-by-mail” na stronie internetowej Sekretarza Stanu RegisterToVote.ca.gov.

Wyzwolenie z aresztu

Jeśli poprosiłeś o kartę wyborczą vote-by-mail, ale zostałeś zwolniony z aresztu przed otrzymaniem karty wyborczej, nadal możesz głosować. Wystarczy udać się do lokalu wyborczego w miejscu zamieszkania lub do dowolnego lokalu wyborczego w hrabstwie, w którym jest Pan(i) zarejestrowany(a) i oddać głos na tymczasowej karcie wyborczej.

Jeśli zmieni Pan(i) nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny lub preferencje partyjne, musi Pan(i) wypełnić nową kartę rejestracyjną wyborcy.

Źródła

W celu uzyskania dodatkowych informacji, proszę skontaktować się z biurem wyborczym hrabstwa lub z Sekretarzem Stanu Kalifornii:

Urzędnicy wyborczy hrabstwa Kalifornia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *