Anker, apparaat, meestal van metaal, aan een schip of boot bevestigd door middel van een kabel of ketting en neergelaten op de zeebodem om het schip op een bepaalde plaats te houden door middel van een staart of puntig uitsteeksel dat zich in de zeebodem ingraaft.

Oeroude ankers bestonden uit grote stenen, manden vol stenen, met zand gevulde zakken of met lood beladen blokken hout; deze hielden het vaartuig slechts door hun gewicht en door wrijving langs de bodem. Naarmate de schepen groter werden, hadden zij een beter houvast nodig en werden houten haken, die zich in de zeebodem ingroeven, als ankers in gebruik genomen. De houten haken groeven zich in de zeebodem en werden gebruikt als ankers. IJzer verving het hout bij de constructie en er werden tanden of wiggen toegevoegd om de haken te helpen zich in de bodem in te graven. Een andere belangrijke verbetering was de toevoeging van een kolf, of horizontale arm, die haaks op de armen en armen van het onderste deel van het anker staat. De stok zorgt ervoor dat de armen verticaal op de zeebodem rusten, waardoor één staart zich ingraaft en een maximale houdkracht heeft. Dit type, met zijn twee winden en de kolf in een rechte hoek, is vele eeuwen het basisanker gebleven. Het staat bekend als een stokanker in de Verenigde Staten en als een vissersanker in het Verenigd Koninkrijk.

Gebogen armen begonnen de rechte armen in ankers vroeg in de 19e eeuw te vervangen. Dit type anker, dat nog steeds wordt gebruikt voor licht werk en voor boten, is afgebeeld in figuur 1. De ring (of sluiting) is het deel van het anker waar de ketting of kabel wordt bevestigd. Door de borgpen te verwijderen, kan de koker uit de kop worden gehaald, zodat het anker plat op een ankerbed in het schip kan worden opgeborgen. De kolf moet dan weer worden uitgeklapt (d.w.z. opgeslagen) voordat hij wordt losgelaten, om ervoor te zorgen dat een van de pennen zich in de grond graaft. De verticale schacht van een anker wordt schacht genoemd; deze bevat een balanceerband die in het zwaartepunt van het anker is aangebracht, zodat het anker horizontaal in evenwicht is wanneer het wordt opgehesen. De schacht is bij de kruin met elke arm verbonden. Aan het uiteinde van elke arm bevindt zich een staart, die bestaat uit een driehoekig plat vlak (d.w.z, een palm) met een spitse snavel die zich in de grond graaft.

Figuur 1: Stokanker
Figuur 1: Stokanker

Encyclopædia Britannica, Inc.

Het stokloze anker (figuur 2), dat in 1821 in Engeland werd gepatenteerd, werd vooral gebruikt omdat het gemakkelijk te hanteren en op te bergen was. De kruin, armen en armen van een stokloos anker zijn uit één stuk gegoten en kunnen licht heen en weer zwenken op de schacht. De pennen zijn lang en zwaar en hebben aan de basis uitstekende schouders die aan de zeebodem blijven kleven. Naarmate meer weerstand wordt uitgeoefend, dwingen de schouders de pennen naar beneden in de bodem. Op de meeste grote schepen in de wereld zijn stokloze ankers in de plaats gekomen van het oudere stokanker.

Figuur 2: Stokloos anker

Figuur 2: Stokloos anker

Encyclopædia Britannica, Inc.

Verwerf een Britannica Premium-abonnement en krijg toegang tot exclusieve inhoud. Abonneer u nu

Er zijn nog verschillende andere soorten ankers in gebruik. Lichtgewicht-, Danforth- en ploegankers hebben lange, scherpe stangen die om een kolf onderaan de schacht draaien en zich diep in de bodem ingraven; deze ankers worden over het algemeen gebruikt voor jachten en andere kleine vaartuigen. Het paddestoelanker heeft de vorm van een omgekeerde paddestoel en wordt veel gebruikt als permanente ankerplaats voor lichtschepen, baggermolens en lichters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *