Internationale vaste kalender

Lunisolaire kalenders, met vaste weekdagen, bestonden in veel oude culturen, waarbij bepaalde feestdagen altijd op dezelfde data van de maand en dagen van de week vielen.

Het eenvoudige idee van een 13-maandelijkse eeuwigdurende kalender bestaat al sinds ten minste het midden van de 18e eeuw. Versies van het idee verschillen vooral in de naamgeving van de maanden, en de behandeling van de extra dag in schrikkeljaren.

De “Georgian kalender” werd in 1745 voorgesteld door dominee Hugh Jones, een Amerikaanse kolonist uit Maryland die schreef onder de pennaam Hirossa Ap-Iccim. De auteur noemde het plan, en de dertiende maand, naar koning George II van Groot-Brittannië. De 365e dag van elk jaar zou worden gereserveerd als Kerstmis. De behandeling van schrikkeljaren week echter af van de Gregoriaanse regel, en het jaar zou dichter bij de winterzonnewende beginnen. In een latere versie van het plan, gepubliceerd in 1753, werden de 13 maanden allemaal hernoemd naar christelijke heiligen.

In 1849 stelde de Franse filosoof Auguste Comte (1798-1857) de 13-maanden Positivistische Kalender voor, waarbij de maanden werden genoemd: Mozes, Homerus, Aristoteles, Archimedes, Caesar, Sint Paulus, Karel de Grote, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frédéric en Bichat. De dagen van het jaar waren eveneens gewijd aan “heiligen” in de Positivistische Religie van de Mensheid. Positivistische weken, maanden en jaren beginnen met maandag in plaats van zondag. Comte stelde ook het jaartal opnieuw vast en begon de jaartelling van zijn kalender (jaar 1) met het Gregoriaanse jaar 1789. Voor de extra dagen van het jaar die niet tot een week of maand behoorden volgde Comte het patroon van Ap-Iccim (Jones), waarbij elk jaar eindigde met een feest op de 365e dag, gevolgd door een volgende feestdag die alleen in schrikkeljaren voorkwam.

Hoewel Moses Cotsworth bekend was met de 13-maandenplannen die voorafgingen aan zijn Internationale Vaste Kalender is niet bekend. Hij volgde wel Ap-Iccim (Jones) in het aanwijzen van de 365e dag van het jaar als Kerstmis. Zijn voorstel was om deze laatste dag van het jaar als zondag aan te duiden, en omdat de dag erna Nieuwjaarsdag zou zijn en ook een zondag, noemde hij het een dubbele zondag. Omdat Cotsworth’s doel een vereenvoudigde, meer “rationele” kalender voor bedrijfsleven en industrie was, zou hij alle kenmerken van de Gregoriaanse kalender overnemen die met dit doel in overeenstemming waren, inclusief de traditionele maandnamen, de week die op zondag begon (nog steeds traditioneel gebruikt in de VS, maar ongebruikelijk in de meeste andere landen en in de ISO (International Organization for Standardization) week standaard, die hun weken op maandag laten beginnen), en de Gregoriaanse schrikkeljaar regel.

Ter bevordering van Cotsworths kalenderhervorming werd in 1923 de International Fixed Calendar League opgericht, vlak nadat het plan door de Volkenbond was uitgekozen als het beste van 130 ingediende kalendervoorstellen. Sir Sandford Fleming, de uitvinder en drijvende kracht achter de wereldwijde invoering van de standaardtijd, werd de eerste voorzitter van de IFCL. De Liga opende kantoren in Londen en later in Rochester, New York. George Eastman, van de Eastman Kodak Company, werd een fervent voorstander van de IFC, en stelde het gebruik ervan bij Kodak in. De International Fixed Calendar League staakte zijn activiteiten kort nadat het kalenderplan in 1937 geen definitieve goedkeuring van de Volkenbond had gekregen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *