Uitdaging met cafeïne veroorzaakt paniekaanvallen bij patiënten met paniekstoornis

22 juni 2007 – Patiënten met paniekstoornis of met een ernstige depressie en paniekaanvallen hadden meer kans dan controlepersonen om paniekaanvallen te krijgen na het drinken van een hoge dosis cafeïne, zo blijkt uit de resultaten van een kleine studie door Isabella Nascimento, MD, en collega’s van de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, in Brazilië.
Deze bevindingen zijn gepresenteerd op een poster tijdens de American Psychiatric Association 2007 Annual Meeting, in San Diego, Californië. De studie werd ook gepubliceerd in het mei-juni nummer van Comprehensive Psychiatry.
“Cafeïne is een stof die angstsymptomen kan opwekken, en bij patiënten met een paniekstoornis kan het zelfs paniekaanvallen opwekken,” zei Rafael C. R. Freire, MD, een van de onderzoekers, tegen Medscape.
“Patiënten met een depressie met angstsymptomen zoals paniekaanvallen hebben een predispositie om paniekaanvallen te ontwikkelen met cafeïne,” voegde teamlid Valfrido L. de Melo Neto, MD toe.
De anxiogene effecten van koffie zijn aangetoond bij patiënten met paniekstoornissen en patiënten met angststoornissen, merken de onderzoekers op. Ze wilden bepalen of patiënten met de diagnose paniekstoornis of depressie met paniekaanvallen – gebaseerd op criteria van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th ed (DSM-IV) – op een vergelijkbare manier zouden reageren op een orale cafeïne challenge test.
Aan de studie namen 29 patiënten deel met de diagnose paniekstoornis, 27 patiënten met depressie met paniekaanvallen, 25 patiënten met depressie zonder paniekaanvallen, en 28 gezonde vrijwilligers. De proefpersonen ondergingen een periode van 4 weken zonder psychotrope medicijnen. Daarna namen de proefpersonen bij 2 gelegenheden, 7 dagen na elkaar, deel aan een gerandomiseerde, dubbelblinde uitdaging met ofwel een 480 mg cafeïne-oplossing of een cafeïnevrije placebo-oplossing die eruitzag als koffie.
Dr. de Melo Neto merkte op dat 480 mg cafeïne gelijk staat aan ongeveer 5 koppen Braziliaanse koffie, die veel sterker is dan Amerikaanse koffie.
De patiënten werd gevraagd hun angstniveaus te beoordelen vlak voor en 30 minuten na de cafeïne-uitdaging.
Vergeleken met de depressieve patiënten die geen paniekaanvallen hadden of met de controlepersonen, waren de patiënten met paniekstoornis of met zware depressie met paniekaanvallen gevoeliger voor cafeïne en hadden meer kans op paniekaanvallen.
Patiënten die een paniekaanval kregen na een 450-mg Cafeïne Challenge

Outcome
PD Groep
(n = 29), n (%)
MDP Groep,
(n = 27), n (%)
MD Groep,
(n = 25), n (%)
Controlegroep,
(n = 28), n (%)
Paniekaanval
17 (58.6)
12 (44.4)
3 (12.0)
2 (7.1)

PD = paniekstoornis.
MDP = ernstige depressie met paniekaanvallen.
MD = ernstige depressie zonder paniekaanvallen.
Geen van de proefpersonen had een paniekaanval na het drinken van de cafeïnevrije oplossing.
De patiënten met een paniekstoornis of met een ernstige depressie met paniekaanvallen meldden ook dat ze zich veel angstiger voelden na het drinken van 450 mg cafeïne.
SUDS Anxiety Rating* Before and After 450-mg Caffeine Challenge Test, gemiddeld ± SD

SUDS-rating
PD Group
MDP-groep
MD-groep
Controlegroep
Vlak voor
2.8 ± 2.2
2.8 ± 2.2
2.2 ± 1.9
2.5 ± 2.0
30 min. na
6.5 ± 3.9
6.1 ± 3.3
2.8 ± 2.5
3.4 ± 2,6

PD = paniekstoornis.
MDP = ernstige depressie met paniekaanvallen.
MD = ernstige depressie zonder paniekaanvallen.
*SUDS = Subjective Units of Distress Scale; Anxiety rating van 0 (geen angst) tot 10 (maximale distress).
Het team concludeert dat niet alleen patiënten met een paniekstoornis, maar ook patiënten met een depressie en paniekaanvallen hyperreactief zijn op een orale hoge dosis cafeïne challenge en een verhoogd risico hebben op cafeïne-geïnduceerde paniekaanvallen.
De studie werd gesteund door de Braziliaanse Raad voor Wetenschappelijke en Technologische Ontwikkeling.
American Psychiatric Association 2007 Annual Meeting: Abstract NR628. 19-24 mei 2007.
Compr Psychiatry. 2007;48:257-263. Abstract

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *