Mowa Bezpośrednia i Pośrednia

Język angielski ma dwa sposoby opowiadania o słowach wypowiedzianych przez daną osobę. Te dwa sposoby są następujące:

  1. Mowa bezpośrednia
  2. Mowa pośrednia

Te dwa sposoby są zazwyczaj używane do przekazywania wiadomości (słów mówionych) jednej osoby do drugiej. Na przykład, jesteś na swojej uczelni. Pan David, który jest twoim nauczycielem, mówi do ciebie: „Chcę poznać twoich rodziców”. Kiedy przyjdziesz do domu, poinformujesz swoich rodziców na dwa następujące sposoby:

Mowa bezpośrednia: Pan Dawid powiedział: „Chcę się spotkać z twoimi rodzicami”.
Mowa pośrednia: Pan Dawid powiedział, że chce poznać moich rodziców.

Te dwa sposoby są również używane, aby po prostu opowiedzieć słowa mówione (nie mają żadnej wiadomości do przekazania) jednej osoby drugiej. Oto inny przykład. Załóżmy, że spotykasz swojego przyjaciela, pana Jana, na rynku. Pan Jan mówi do ciebie: „Kupiłem dla ciebie książkę”. Kiedy wrócisz do domu, możesz powiedzieć słowa pana Jana do swojego brata na dwa następujące sposoby:

Mowa bezpośrednia: Pan Jan powiedział: „Kupiłem dla ciebie książkę”.
Mowa pośrednia: Pan Jan powiedział, że kupił dla mnie książkę. owa Bezpośrednia i Pośrednia są również nazywane Narracjami Bezpośrednimi i Pośrednimi.

Zrozumienie Mowy Bezpośredniej i Pośredniej – Różnice

Mowa Bezpośrednia: W mowie bezpośredniej cytowane są rzeczywiste słowa (bez zmian) mówcy. Dokładne słowa (lub rzeczywiste słowa) mówcy są ujęte w cudzysłów lub cudzysłów. Zawsze jest przecinek lub dwukropek po „said”, który wprowadza wypowiedziane słowa.

Przykład: He said, „I am going to School”

Indirect Speech: W mowie pośredniej, rzeczywiste słowa mówcy są zmienione. Powodem zmiany w rzeczywistych słowach jest to, że rzeczywiste słowa zostały wypowiedziane przez mówcę w przeszłości, stąd opowiadanie o tym w teraźniejszości będzie wymagało zmiany w czasie rzeczywistych słów. Zaimki w zdaniu są również zmienione odpowiednio.
Słowa mówcy nie są ujęte w cudzysłów lub cudzysłów. Słowo „że” zostanie użyte przed słowami mówcy.

Przykład:
Mowa bezpośrednia: He said, „I am going to School”
Mowa pośrednia: Powiedział, że idzie do szkoły.

Zamienianie Mowy Bezpośredniej na Mowę Pośrednią

Przed poznaniem zasad zamiany Mowy Bezpośredniej na Mowę Pośrednią, należy poznać następujące dwa składniki zdania Mowy Bezpośredniej.

Reporting Verb: Czasownik pierwszego zdania (tj. she said, he said, she says, they said, they say etc.) przed faktycznymi słowami mówcy jest nazywany czasownikiem raportującym.
Przykłady:
She said, „I am listening to music”.
He says, „You are an intelligent student”.
You will say, „I need your help”.

Reported Speech: Drugie zdanie (faktyczne słowa mówiącego), które jest ujęte w cudzysłów lub cudzysłów nazywamy mową zrelacjonowaną.
Przykłady:
On powiedział, „Dostałem pracę w college’u”
Ona mówi, „Chcę zostać lekarzem”
Oni powiedzieli, „Gramy w piłkę nożną na placu zabaw”

Podstawowe zasady dotyczące mowy pośredniej

Zasada nr 1. W mowie pośredniej słów mówiącego (mowa relacjonowana) nie ujmuje się w cudzysłów ani w cudzysłów. Zasada nr 2. Użycie słowa „że”: Spójnik „that” jest zawsze używany pomiędzy czasownikiem relacjonującym a mową relacjonowaną w mowie pośredniej.

Przykład:
Mowa pośrednia: He said, „I write a letter”.
Indirect Speech: On powiedział, że napisał list.

Zasada nr 3. Zmiana czasu w mowie zależnej: Zmiana jest dokonywana w czasie mowy relacjonowanej dla zmiany mowy bezpośredniej na mowę pośrednią. Jeżeli czasownik (lub pierwsze zdanie) w mowie bezpośredniej jest albo w czasie teraźniejszym albo w czasie przyszłym, nie będzie dokonywana żadna zmiana w mowie zależnej w celu stworzenia mowy pośredniej. Tylko jeżeli czasownik (lub pierwsze zdanie) w mowie bezpośredniej należy do czasu przeszłego, zostaną dokonane zmiany w mowie zależnej dla mowy pośredniej.

Przykłady:
Mowa bezpośrednia: She said, „I am watching a movie”.
Indirect Speech: Powiedziała, że ogląda film. (Zmiana czasu)
Mowa bezpośrednia: On mówi, „Gram w krykieta”.
Mowa pośrednia: On mówi, że gra w krykieta. (Bez zmiany czasu)

Reguła nr 4. Zmiany zaimków: Zaimek (lub podmiot) w mowie zależnej jest czasami zmieniany zgodnie z zaimkiem (lub podmiotem) lub przedmiotem czasownika w mowie zależnej (pierwsze zdanie mowy bezpośredniej). Zaimki dzierżawcze (tj. jego, jej, mój, ich, twój itp.) mogą również zmienić się zgodnie z podmiotem lub przedmiotem pierwszego zdania.

Przykłady:
Mowa bezpośrednia: On powiedział: „Zjadłem dwa jabłka”.
Indirect Speech: On powiedział, że zjadł dwa jabłka.
Mowa bezpośrednia: She said to me, ” I like your book”.
Indirect Speech: Powiedziała do mnie, że podoba jej się moja książka.

Zasada nr 5. Zmiana czasu: Jeżeli w zdaniu mowy bezpośredniej jest mowa o czasie, czas ten zostanie zmieniony w mowie pośredniej. Istnieją pewne zasady zmiany czasu, np. not intothen, tomorrow intothe next day, today intothat day, yesterday into the previous day.

Przykłady:
Mowa bezpośrednia: She said, „I am buying a laptop today”.
Indirect Speech: Powiedziała, że tego dnia kupuje laptopa.
Mowa bezpośrednia: He said, „I need your now”.
Indirect Speech: Powiedział, że wtedy potrzebował mojej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *