Aziatische financiële crisis

Een winkel in Bangkok, Thailand, biedt 50% korting aan in een wanhopige poging klanten te lokken die hun koopkracht hebben verloren na de economische crash van 1997.

Een winkel in Bangkok, Thailand, biedt 50% korting in een wanhopige poging om klanten te lokken die hun koopkracht hebben verloren na de economische crash van 1997. (Foto: Peter Charlesworth/Light Rocket/Getty Images)

De crisis die zich in Thailand ontvouwde, illustreerde hoe problemen in de banksector konden leiden tot een terugtrekking van buitenlandse investeerders, waardoor een spiraal van waardevermindering, recessie en versterkte zwakte van de banksector in gang werd gezet. Het resultaat was besmetting, waarbij buitenlandse crediteuren zich terugtrokken uit andere landen in de regio die als even kwetsbaar werden beschouwd. Ook de verslechterende economische en financiële situatie van Japan speelde een rol, waarbij Japanse banken – die vroeger een belangrijke bron van krediet waren – zich terugtrokken uit de kredietverlening in de regio. In reactie op de zich uitbreidende crisis mobiliseerde de internationale gemeenschap grote leningen voor een totaalbedrag van 118 miljard dollar voor Thailand, Indonesië en Zuid-Korea, en nam zij andere maatregelen om de zwaarst getroffen landen te stabiliseren. De financiële steun was afkomstig van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Aziatische Ontwikkelingsbank, en regeringen in de regio Azië-Stille Oceaan, Europa en de Verenigde Staten. De basisstrategie was de crisislanden te helpen hun officiële reservekussens weer op te bouwen en tijd te winnen voor beleidsaanpassingen om het vertrouwen te herstellen en de economieën te stabiliseren, terwijl ook de betrekkingen van de landen met hun externe crediteuren zo min mogelijk werden verstoord.

Om de structurele zwakheden die door de crisis aan het licht waren gekomen aan te pakken, was de steun afhankelijk van ingrijpende hervormingen van het binnenlands beleid. De beleidsmix varieerde van land tot land, maar omvatte in het algemeen maatregelen om de schuldhefboom te verlagen, zwakke financiële stelsels te saneren en te versterken, en het concurrentievermogen en de flexibiliteit van hun economieën te verbeteren. Op macro-economisch vlak hebben de landen de rentevoet verhoogd om de valuta’s te stabiliseren en het begrotingsbeleid aangescherpt om de externe aanpassing te bespoedigen en de kosten van de sanering van de banken te dekken. Na verloop van tijd, toen de markten zich begonnen te stabiliseren, werd de macro-economische beleidsmix echter uitgebreid met een zekere versoepeling van het begrotings- en rentebeleid om de groei te ondersteunen.

De Federal Reserve speelde een actieve rol bij het informeren over en ondersteunen van de Amerikaanse en mondiale beleidsreacties. Achter de schermen heeft de Federal Reserve de onderliggende aanpassingsproblemen tijdig geanalyseerd en de risico’s van de crisis voor de Amerikaanse banken en de toestand en financieringsprofielen van Aziatische bankkantoren in de Verenigde Staten nauwlettend in het oog gehouden, waarbij het beleid werd gecoördineerd met andere banktoezichthouders in de Verenigde Staten en internationaal. De Fed trad ook op als tussenpersoon voor het Amerikaanse ministerie van Financiën, onder meer door in de beginfase van de crisis een overbruggingskrediet voor Thailand te helpen regelen.

Het meest zichtbaar was wellicht dat de Federal Reserve een katalyserende rol speelde in een poging van de officiële sector om de banken ertoe aan te zetten in hun collectief eigenbelang te handelen en Zuid-Korea te helpen een wanordelijk faillissement te voorkomen. Na een door de Federal Reserve Bank van New York georganiseerde bijeenkomst op 24 december 1997 verbonden de Amerikaanse banken met de grootste posities in Zuid-Koreaanse banken zich er vrijwillig toe hun kortetermijnleningen door te rollen en met de Zuid-Koreaanse autoriteiten samen te werken om deze leningen te herstructureren tot middellangetermijnleningen. Soortgelijke bijeenkomsten en andere vormen van toenadering vonden plaats in andere G-10 landen. In de daaropvolgende maanden hielden de Federal Reserve en andere centrale banken toezicht op de medewerking van de banken aan hun doorrolverbintenissen, in afwachting van de voltooiing van de herstructurering in april 1998.

Door de combinatie van krachtige beleidsmaatregelen van de getroffen landen en externe steun van de internationale gemeenschap werd de crisis uiteindelijk ingedamd en werd de weg vrijgemaakt voor een daaropvolgend krachtig herstel.

Voor de Verenigde Staten bleken de negatieve directe gevolgen van de Aziatische crisis voor de handel beheersbaar en werden zij gedeeltelijk gecompenseerd door enkele andere, positievere overloopeffecten, waaronder een verminderde inflatiedruk (door goedkopere Aziatische invoer en zwakkere mondiale grondstofprijzen) en lagere obligatierendementen (door een vlucht naar dollaractiva). De negatieve gevolgen voor sommige andere landen waren groter. Met name een aantal opkomende markteconomieën in Latijns-Amerika en Oost-Europa, waaronder Brazilië en Rusland, kregen in 1998 te maken met een aanzienlijke druk op de betalingsbalans als gevolg van overloopeffecten van de Azië-crisis en van kwetsbaarheden in eigen land, waarvan sommige heel anders waren dan die welke centraal stonden in de Azië-crisis.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *