De dood van Catharina van Aragon

‘De meest deugdzame vrouw die ik ooit gekend heb en de meest hartelijke, maar te snel om erop te vertrouwen dat anderen waren zoals zijzelf, en te traag om een beetje kwaad te doen opdat er veel goeds uit zou voortkomen.’

(Eustace Chapuys die Catherine van Aragon beschreef na haar dood)

Catherine of Aragon door Michael Sittow ca. 1502

Op 13 december 1535 schreef Chapuys dat Catharina van Aragon ‘hersteld is en nu beter is’ (Tremlett, Pg. 417), maar op 29 december stuurde Dr. Ortiz, Catherine’s arts, een dringend bericht naar Chapuys om hem erop te wijzen dat zij ‘een ernstige terugval’ had gehad en dat hij onmiddellijk toestemming moest vragen om Catherine op Kimbolton Castle te bezoeken.

Dit deed Chapuys met grote haast, hij vroeg de volgende dag al toestemming aan Henry in Greenwich. Henry gaf Chapuys toestemming om Catherine te bezoeken, maar hij was niet zo gul voor Mary, in plaats daarvan wees hij haar verzoek af om haar moeder op haar sterfbed te bezoeken (Tremlett, Pg. 418).

Dus was de 50-jarige Catherine gedwongen haar laatste dagen door te brengen zonder de steun en het gezelschap van haar geliefde dochter, maar ze kreeg wel een verrassingsbezoek van haar trouwe vriendin, Maria de Salinas. Salinas had veel moeite gedaan om aan de zijde van haar meesteres te staan. Ze vermomde zich en verzon een verhaal over dat ze van haar paard was gevallen en beweerde dat ze wanhopig een plek nodig had om te herstellen. Tremlett beschrijft hoe Salinas de mannen die de huishouding runden smeekte haar niet in de kou te zetten en hen verzekerde dat de brief die haar toestemming gaf Kimbolton binnen te gaan, onderweg was (Pg. 419). De charade moet overtuigend zijn geweest want de rentmeester liet Salinas binnen en zij ging rechtstreeks naar Catherine’s kamer.

Chapuys arriveerde de volgende dag. Tegen die tijd was Catharina erg ziek, ze kon moeilijk rechtop zitten, had in dagen niet veel gegeten of geslapen en klaagde over een vreselijke pijn in haar maag. Hoewel ze zeer goed bevriend waren, hielden Chapuys en Catherine hun ontmoeting in het bijzijn van verschillende getuigen om ervoor te zorgen dat Hendrik VIII niet kon beweren dat ze tegen hem hadden samengezworen, zelfs niet in dit late stadium.

Chapuys bezocht Catherine elke middag gedurende de volgende vier dagen, waarin Catherine’s gezondheid begon te verbeteren. Ze kon nu haar eten binnenhouden en op de vierde dag vond Chapuys het veilig om naar Londen terug te keren (Tremlett, Pg. 421).

Op 6 januari was alles goed, maar die avond ging het bergafwaarts. Catherine’s toestand verslechterde en ze wist dat haar einde nabij was. Volgens Giles Tremlett is Catherine’s beroemde laatste brief, die ze vanaf haar sterfbed aan haar man zou hebben gedicteerd, ‘vrijwel zeker fictief’ (pg. 422). Hij geeft echter wel toe dat de brief een afspiegeling kan zijn geweest van wat zij voelde in de vroege uren van 7 januari. Dit is wat er geschreven stond:

Mijn allerliefste Heer, Koning en Echtgenoot, Het uur van mijn dood nadert nu, ik kan niet anders dan, uit de liefde die ik voor u koester, u adviseren over de gezondheid van uw ziel, die u zou moeten verkiezen boven alle overwegingen van de wereld of het vlees wat dan ook. Waarvoor u mij in vele rampen hebt gestort, en uzelf in vele moeilijkheden. Maar ik vergeef u allen, en bid God hetzelfde te doen. Voor het overige beveel ik u onze dochter Maria aan en smeek u een goede vader voor haar te zijn. Ik smeek u ook om voor mijn dienstmeisjes te zorgen en hen te huwen, wat niet veel is, want het zijn er maar drie, en aan al mijn andere bedienden een jaarsalaris boven op het hun verschuldigde, opdat zij anders onvoorzien blijven tot zij een nieuwe betrekking vinden. Tenslotte wil ik maar één ding, ik wil deze gelofte afleggen: dat mijn ogen in dit leven alleen naar jou zullen verlangen, moge God je beschermen.

De dood had Catherine nu stevig in zijn greep en de bisschop van Llandaff diende haar het heilig oliesel toe. Het gebed was Catherine’s hele leven haar metgezel geweest en nu in haar laatste ogenblikken was het haar enige troost.

Op 7 januari, om ongeveer twee uur, liet Catherine van Aragon al haar wereldse beslommeringen achter zich. Henry’s Spaanse koningin was niet meer en Henry’s hofhouding bleef over om feest te vieren.

Eric Ives beweert dat het nieuws van Catherine’s dood aan het hof werd begroet ‘door een uitbarsting van opluchting en enthousiasme voor het huwelijk van Boleyn’ (pg. 295). Dit lijkt zeer aannemelijk gezien het feit dat hun grote vijand nu dood was en dat koningin Anne Boleyn zwanger was van de erfgenaam van de Tudor troon.

Bij het horen van het nieuws over de dood van zijn eerste vrouw riep Henry uit: ‘God zij geprezen dat we vrij zijn van alle verdenking van oorlog!’ (Ives, Pg. 295). Anne was dolgelukkig en beloonde de boodschapper die het nieuws naar Greenwich bracht met een ‘mooi cadeau’ – voor het eerst in haar regeerperiode was Anne nu de enige echte koningin van Engeland.

Ives beschrijft de gebeurtenissen van de dag na Catherine’s dood in zijn biografie ‘The Life and Death of Anne Boleyn’,

“De volgende dag, zondag, verschenen de koning en koningin in vreugdevol geel van top tot teen, en Elizabeth werd triomfantelijk naar de kerk geparadeerd. Na het diner ging Henry naar de Grote Zaal, waar de hofdames dansten, met zijn zestien maanden oude dochter in zijn armen, en liet haar aan de een en de ander zien. Na enkele dagen van dergelijk vaderlijk enthousiasme besloot hij kennelijk dat er iets mannelijks nodig was, en de tiltyard was spoedig bezig met zijn favoriete vorm van zelfexhibitie.” (Pg. 295)

Hoewel Alison Weir aanvankelijk beweerde dat Henry en Anne geel droegen “als een teken van respect voor de vrouw die volgens Henry zijn schoonzuster was geweest”, omdat geel de kleur was van koninklijke rouw in Spanje (Pg. 299), vond Alison na verder onderzoek de bewering ongefundeerd en corrigeerde zij deze fout in The Lady in the Tower . Hier stelt ze duidelijk,

‘Het is een misvatting dat geel de kleur was van de Spaanse Koninklijke rouw: Anne’s kledingkeuze was niet minder dan een berekende belediging aan de nagedachtenis van de vrouw die zij had verdrongen. (pg. 18)

Hoewel het hof blij en opgelucht leek met het nieuws van Catherine’s dood, was niet iedereen feestvierend. Chapuys treurde om Catherine’s heengaan en sommigen vermoedden zelfs dat ze was vergiftigd, in opdracht van Hendrik, hoewel dit hoogst onwaarschijnlijk lijkt en in de woorden van een historicus ‘belachelijk’.

Antonia Fraser stelt dat Hendrik zich ervan bewust was dat Catharina ernstig ziek was en dat ‘God Catharina waarschijnlijk snel genoeg zou wegdragen zonder extra hulp’, ze stelt ook dat Hendrik VIII vergif ‘met morele weerzin’ beschouwde en er de voorkeur aan gaf degenen die tegen zijn gezag ingingen in het openbaar te straffen met andere wapens (i.Bijl en touw) in plaats van gif in het geheim te gebruiken (pg. 228).

In Tremlett’s biografie, ‘Catherine of Aragon: Henry’s Spanish Queen’, stelt hij dat ze vrijwel zeker aan kanker is gestorven (Pg. 424). De balsemer wiens taak het was Catherine’s lijk te prepareren ‘vond alle inwendige organen zo gezond en normaal mogelijk, met uitzondering van het hart, dat nogal zwart was en afschuwelijk om te zien’ (Pg. 424). Tremlett beschrijft hoe de balsemer Catherine’s hart doormidden sneed en het waste in een poging het hart van zijn zwarte uiterlijk te ontdoen. Hij maakte ook een opmerking over een ander ‘vreemd zwart lichaam’ dat eraan vastzat en dat volgens Tremlett werd veroorzaakt door een ‘secundair melanotisch sarcoom’ (Pg. 424).

Het bleef een feit dat, hoewel niet iedereen blij was met Catherine’s heengaan, haar dood geen opstand tegen Henry teweegbracht.

Catherine of Aragon’s tombe in Peterborough Cathedral

Catherine werd op 29 januari begraven in Peterborough Abbey, later kathedraal, en kreeg een begrafenisceremonie die paste bij haar positie als ‘dowager princess’.

Alison Weir beschrijft de begrafenis in The Six Wives of Henry VIII:

“De belangrijkste rouwenden waren lady Bedingfield, de jonge hertogin van Suffolk en de gravin van Cumberland, Eleanor Brandon, de nicht van de koning…De begrafenispreek werd gepreekt door John Hilsey, die Fisher had vervangen als bisschop van Rochester; hij was een overtuigd man van de koning en beweerde, tegen alle waarheid in, dat Katherine aan het eind had erkend dat zij nooit de rechtmatige koningin van Engeland was geweest. Toen werd de vrouw die in werkelijkheid tot het laatst toe had volgehouden dat zij de echtgenote van de koning was geweest, in de abdijkerk begraven als douairière prinses van Wales.” (Pg. 300)

Henry VIII woonde de begrafenis niet bij en bleef in plaats daarvan in Greenwich waar hij ‘zwarte rouwkleding droeg en een plechtige mis bijwoonde’ (Weir, Pg. 300). Hendrik VIII weigerde ook om Mary toe te staan de begrafenis van haar moeder bij te wonen. Hij had haar het bezoek aan haar moeder op haar sterfbed ontzegd en nu ontnam hij haar dit laatste moment.

De koninginnen kozen ervoor niet aanwezig te zijn, omdat zij Catherine niet als koningin begroeven.

Het lijkt er echter op dat Catherine het laatst heeft gelachen, want op de dag van haar begrafenis kreeg koningin Anne Boleyn een miskraam.

Katrien van Aragon’s insigne

Heden ten dage beschrijft een houten gedenkplaat op het graf van Katherina haar als: ‘Een koningin die door het Engelse volk werd gekoesterd om haar trouw, vroomheid, moed en medeleven’.

Katrien van Aragon altijd- nederig en loyaal.

(Lees over Anne Boleyn’s reactie op de dood van Catharina van Aragon)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *