Indicatoren en beperkingen van dekking en/of noodzaak

Medicare/Medicaid kwalificaties

De onderstaande criteria moeten aanwezig zijn op het moment van de eerste certificering of hercertificering voor hospice. De ziekte van Alzheimer en verwante aandoeningen kunnen in veel klinische scenario’s een prognose van zes maanden of minder hebben.

De structurele en functionele beperkingen die gepaard gaan met een primaire diagnose van de ziekte van Alzheimer worden vaak gecompliceerd door co-morbide en/of secundaire aandoeningen. Co-morbide aandoeningen bij mensen met de ziekte van Alzheimer staan per definitie los van de ziekte van Alzheimer zelf – voorbeelden zijn coronaire hartziekten (CHD) en chronische obstructieve longziekten (COPD).

Secundaire aandoeningen daarentegen staan in direct verband met een primaire aandoening – in het geval van de ziekte van Alzheimer zijn voorbeelden daarvan delier en decubitus. De Reisberg Functional Assessment Staging (FAST) Scale wordt al vele jaren gebruikt om Medicare-begunstigden met de ziekte van Alzheimer en een prognose van zes maanden of minder te beschrijven.

De FAST Scale is een 16-item schaal ontworpen om de progressieve activiteitsbeperkingen geassocieerd met de ziekte van Alzheimer te parallelliseren. Fase 7 identificeert de drempel van activiteitsbeperking die een prognose van zes maanden zou ondersteunen; alle subfase-indicatoren van de FAST-schaal onder fase 7 moeten echter aanwezig zijn. De FAST-schaal houdt zich niet bezig met de impact van co-morbide of secundaire aandoeningen. De aanwezigheid van secundaire aandoeningen wordt in dit beleid dus afzonderlijk beschouwd en (1) moet aanwezig zijn; factoren uit (2) zullen ondersteunende documentatie toevoegen. De FAST-schaal is ontworpen om de progressieve activiteit parallel te laten verlopen.

  1. Om in aanmerking te komen voor hospicebegeleiding moeten begunstigden met de ziekte van Alzheimer een FAST-schaal van groter dan of gelijk aan 7 hebben. Items op de FAST-schaal:

Stadium 1: geen moeilijkheden, noch subjectief noch objectief

Stadium 2: klaagt over het vergeten van de plaats van voorwerpen; subjectieve werkmoeilijkheden

Stadium 3: afname van het functioneren op het werk, duidelijk voor collega’s; moeite met reizen naar nieuwe locaties

Stadium 4: verminderd vermogen om complexe taken uit te voeren (bijv, plannen van diner voor gasten, omgaan met financiën)

Stadium 5: Heeft hulp nodig bij het kiezen van de juiste kleding

Stadium 6: Verminderd vermogen tot zelfstandig aankleden, baden en toiletteren

Sub Stadium 6a: Moeite om kleding goed aan te trekken

Sub 6b: Niet in staat om goed te baden; kan angst ontwikkelen om te baden

Sub 6c: Onvermogen om de techniek van het toiletteren te hanteren (d.w.z. vergeet door te spoelen, veegt niet goed af)

Sub 6d: Urine-incontinentie

Sub 6e stadium: Fecale incontinentie

Stadium 7: Verlies van spraak, motoriek en bewustzijn

Sub Stadium 7a: Vermogen tot spreken beperkt (1 tot 5 woorden per dag)

Substadium 7b: Alle verstaanbare woordenschat verloren

Substadium 7c: Niet-ambulant

Sub-Stadium 7d: Niet in staat om zelfstandig rechtop te zitten

Sub Stadium 7e: Niet in staat te glimlachen

Sub 7f stadium: Niet in staat om het hoofd omhoog te houden

  1. Aantonen van specifieke secundaire aandoeningen (zoals decubitus, UTI, dysfagie, aspiratiepneumonie) die verband houden met de ziekte van Alzheimer, zal helpen om in aanmerking te komen voor hospicezorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *