Pracownik, który nie zgłasza się do pracy, gdy jest oczekiwany, lub nie zgłasza swojej nieobecności telefonicznie przez pięć lub więcej kolejnych dni, może zostać uznany za porzucającego swoje stanowisko i, w zależności od programu kadrowego (PPSM lub zbiorowego układu pracy CBA), który obejmuje tego pracownika, może podlegać separacji lub zwolnieniu bez wcześniejszego postępowania dyscyplinarnego.

Aby pomóc w podjęciu decyzji, czy zwolnienie lub rozstanie jest uzasadnione, należy rozważyć następujące kwestie:

 • Jaka jest wydajność pracownika i jego zachowanie? Czy w przeszłości zdarzały się przypadki niestawienia się?
 • Czy były ostatnio nieobecności z powodu choroby lub problemów osobistych?
 • Czy wiesz lub podejrzewasz, że pracownik nadużywa substancji psychoaktywnych?
 • Jakie są salda urlopowe pracownika?
 • Czy inni pracownicy udzielili Ci informacji w zaufaniu?
 • Czy próbowałeś skontaktować się z pracownikiem telefonicznie? Przez e-mail? Ile prób podjąłeś?
 • Jak Twój dział radził sobie z podobnymi sytuacjami w przeszłości?

Musisz podjąć próbę pisemnej komunikacji z pracownikiem przed podjęciem decyzji o zwolnieniu lub rozstaniu. List Notice of Intent do pracownika powinien:

 • Informować pracownika, że jest on nieobecny bez zgody.
 • Zażądać natychmiastowego wyjaśnienia jego statusu lub wyjaśnienia nieobecności.
 • Określić, komu i do kiedy te informacje muszą być dostarczone.
 • Informować pracownika, że zostanie on uznany za porzucającego swoje stanowisko, jeśli nie spełni tego wymogu.

Jeżeli pracownik odpowie na to żądanie informacji i powróci do pracy, odpowiednie może być podjęcie działań dyscyplinarnych (patrz Rozdział 22, Podejmowanie działań dyscyplinarnych).

Jeżeli pracownik nie odpowie i/lub nie powróci do pracy, sprawdź odpowiednie CBA lub Politykę PPSM, aby określić dalsze kroki. Polityka i niektóre CBA wskazują, że porzucenie pracy jest traktowane jako rezygnacja. Inne CBA przewidują, że pracownik zostaje zwolniony w procesie opisanym w odpowiedniej umowie. W obu przypadkach gorąco zachęcamy do skonsultowania się z Centralnym Partnerem Biznesowym ds.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *